News tygodnia

Gostynińskie Centrum Edukacji członkiem Polskiego Klastra Edukacyjnego

6 grudnia 2017

Gostynińskie Centrum Edukacji członkiem Polskiego Klastra Edukacyjnego
Witold Wiśniewski, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego oraz Wojciech Kiełbasa, Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Gostynin, 4 grudnia 2017 r.

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym dyrektor placówki, Wojciech Kiełbasa oraz Witold Wiśniewski reprezentujący Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego podpisali umowę przystąpienia GCE do PKE. Tym samym szkoła stała się 29. członkiem tej elitarnej platformy skupiającej instytucje szkoleniowe, badawcze i edukacyjne. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski.

Klaster został utworzony w 2014, a do jego celów statutowych należy m.in: edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry; standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej, rozwój szkolnictwa zawodowego; podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania klastra jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych; edukacja komunikacyjna; promocja usług edukacyjnych członków klastra; pozyskiwanie środków na rozwój bazy infrastruktury edukacyjnej.

Przystąpienia GCE do klastra ma niezwykle istotne znaczenie w kontekście rozwoju kształcenia zawodowego, a także dalszych możliwości współpracy w ramach współdziałania z członkami klastra, ale także instytucjami i organizacjami, które chcą wspierać jego działania. Zaledwie kilka dni wcześniej, trakcie konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 27. listopada br. Tomasz Matuszewski, Starosta Gostyniński mówił: - Bardzo ważna jest współpraca szkół z środowiskiem branży transportowej, Polskim Klastrem Edukacyjnym oraz wiodącymi producentami pojazdów i urządzeń stanowiących dziś obowiązkowe wyposażenie pojazdów transportowych (np. tachografów). W dniu podpisania umowy przystąpienia do PKE wyjaśniał dlaczego ważna: „(…) Chodzi o to, aby absolwenci, którzy w czerwcu 2019 roku będą opuszczali budynek, posiadali prawo jazdy kategorii B, C, C+E i kod 95, unijny świadczący o zawodowstwie w obszarze kierowania pojazdami. Tym Gostynin różni się od innych, że dodaje do tej palety uprawnień również kategorię C+E, czyli przyczepę ciężką realizowaną również w formie naczepy. Czyli takim układzie, który dzisiaj polski transport używa powszechnie. Nam to się udaje. Rozpoczęte we wrześniu 2016 roku działania są kontynuowane bez zacięć. Po feriach uczniowie przystąpią do pierwszych jazd. Dodatkowo mamy już pisemne zapewnienie, dyrektora generalnego SCANII na tą część Europy, że od stycznia 2019 roku szkole zostanie nieodpłatnie użyczony - najnowocześniejszy jaki wówczas będzie - TIR, na którym uczniowie będą mogli swoje kwalifikacje rozszerzać. Tak, aby kończąc szkołę byli wedukowani na najnowszym sprzęcie jeżdżącym po drogach Europy i świata”.

Podsumujmy - dzisiaj ta współpraca jest już faktem dokonanym. (jm)

(fot. Starostwo Powiatowe w Gostyninie oraz Portal TERAZ GOSTYNIN)