News tygodnia

Rzecznik MIB ws. szkoleń obowiązkowych w ODTJ

6 grudnia 2017

Rzecznik MIB ws. szkoleń obowiązkowych w ODTJ
Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (fot. Jolanta Michasiewicz)

Na łamach PRAWA DROGOWEGO opublikowaliśmy wypowiedź Piotra Kosmowskiego zatroskanego instruktora nauki jazdy, który pracuje z kandydatami na kierowców z dysfunkcjami ruchowymi (PRAWO DROGOWE. Piotr Kosmowski. „Znowu zapomniano o niepełnosprawnych. Jest luka w ustawie o kierujących pojazdami”. Piotr Kosmowski w tle 4 czerwca 2018 r., gdy ma wejść w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, przewidująca m.inn. wprowadzenie okresu próbnego dla młodych kierowców, pisze o kierowcach i kandydatach na kierowcach z niepełnosprawnością ruchową. - Te osoby są zobligowane do prowadzenia samochodu osobowego przy pomocy urządzeń adaptacyjnych, kompensujących dysfunkcję ruchu. Wręcz nie są w stanie poprowadzić auta w inny sposób. Należy podkreślić, iż ze względu na dysfunkcję którejkolwiek kończyny bazą zawsze jest samochód z automatyczną zmianą biegów (bez pedału sprzęgła). Do takiego auta dodaje się odpowiednio adekwatne urządzenia – przypomina. Kontynuuje opis sytuacji niepełnosprawnego kierowcy: - Zgodnie z prawem nie może prowadzić pojazdu niedostosowanego wg kodów ograniczeń zawartych w prawie jazdy Ze względów zdrowotnych nie jest w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdu bez urządzeń adaptacyjnych. I skonkludował: - Wprowadzenie okresu próbnego nakłada na młodego kierowcę m.in. obowiązek odbycia praktycznego szkolenie dotyczącego zagrożeń w ruchu drogowym. 1-godzinne szkolenie praktyczne odbywać się będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) z wykorzystaniem samochodów ośrodka. ODTJ-y nie posiadają samochodów z urządzeniami adaptacyjnymi dla osób z niepełnosprawnością, a nawet bez pedału sprzęgła (z automatyczną zmianą biegów). Powstanie znaczący problem, jak w ODTJ wykonać prawidłowo takie szkolenie.

O komentarz do przywołanych wątpliwości i stanowisko resortu poprosiliśmy rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i już następnego dnia otrzymaliśmy taką oto odpowiedź:

Szanowna Pani Redaktor,

zawarte w artykule „Piotr Kosmowski. Znowu zapomniano o niepełnosprawnych. Jest luka w ustawie o kierujących pojazdami” twierdzenie, jakoby obowiązkowe szkolenia w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy, które będą realizowane w ramach okresu próbnego, będą mogły odbywać się wyłącznie na pojazdach tych ośrodków, jest nieprawdziwe.

Przepisy regulujące zagadnienie doskonalenia techniki jazdy, czyli ustawa o kierujących pojazdami, rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy oraz rozporządzenie w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, nie wymuszają prowadzenia ww. szkolenia wyłącznie na pojazdach ODTJ. Przepisy wskazują jedynie, że szkolenie to ma odbywać się pojazdem właściwym dla danej kategorii prawa jazdy. Oznacza to, że osoba zobowiązana do odbycia szkolenia będzie mogła je odbyć przy użyciu własnego pojazdu. Czyli także będzie mogło ono być zrealizowane z wykorzystaniem pojazdu osoby niepełnosprawnej. W takim przypadku szkolenie będzie miało jeszcze lepszy wymiar edukacyjny, ponieważ osoba szkolona pozna właściwości swojego pojazdu i zagrożenia wynikające z niewłaściwego opanowania techniki jazdy.

Z poważaniem

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Warszawa, 5 grudnia 2017 r.