News tygodnia

Jeszcze nie teraz

4 czerwca 2018

Jeszcze nie teraz

Na łamach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się ustawy i rozporządzenia, w których tak oczekiwany termin 4 czerwca 2018 r. zostaje przesunięty. Do kiedy? Do momentu, gdy minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do ewidencji centralnej. Komunikat będzie ogłoszony w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie. Dotychczasowe przepisy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych, jednak nie dłużej niż przed 24 miesiące.

Powiedzmy raz jeszcze - nie pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego czy polisy OC, nie wygasa obowiązek posiadania tych dokumentów w wersji papierowej. Pamiętajmy o tym, bo w przeciwnym wypadku grozi nam mandat w wysokości 100 pln. Nadkom. Radosław Kobryś (KGP) Powiedział: - To wykroczenie nie dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant może więc załatwić sprawę, pouczając kierowcę, że obowiązek wożenia dokumentów wciąż istnieje. Trzeba jednak pamiętać, że osoba bez dokumentów nie może kontynuować jazdy. Zgodnie z przepisami może ponownie wsiąść za kierownicę dopiero, kiedy będzie miała przy sobie dowód rejestracyjny i potwierdzenie zawarcia polisy OC - dodaje w rozmowie z Wirtualną Polską.

Podobnie nie będzie zmian w systemie tzw. punków karnych. Młodzi kierowcy nie będą poddani sankcjom okresu próbnego. Zmiany trafiły do ustaw i rozporządzeń, ale nie stosuje się ich, pozostają te w brzmieniu dotychczasowym. Pamiętajmy o tym, gdyż trafiały do nas często błędne informacje.

Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, który będzie ogłaszał komunikat, a w nim nowy termin potwierdził odpowiadając na interpelację poselską: - Kiedy jest planowane wdrożenie w życie tych przepisów? Ustawa przewiduje, że proponowane zmiany nie będą stosowane od 4 czerwca 2018 r. Tak jak wskazano, uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu CEPiK2.0 uzależnione będzie od komunikatu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych. Dzięki zaproponowanym regulacjom, wdrożenie poszczególnych rozwiązań technicznych będzie poprzedzane komunikatem ogłaszanym z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Takie podejście zapewni odpowiedni bufor czasowy do wdrożenia w pełni przygotowanych i przetestowanych funkcjonalności technicznych systemu CEPiK2.0. (jm)