Statystyka

W roku 2017 zginęło 220 rowerzystów

31 maja 2018

W roku 2017 zginęło 220 rowerzystów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ponad 38 % wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa – informuje Policja w swoim raporcie rocznym 2017. W tym w 2017 roku rowerzyści uczestniczyli w 4 212 wypadkach drogowych, w których zginęło 220 rowerzystów, a rany odniosły 3 824 osoby (3800 kierujących rowerami i 24 pasażerów). W porównaniu do roku ubiegłego, zmniejszyła się liczba wypadków z udziałem rowerzystów o 525 (-11,1%). Większość wypadków z udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym - 3 645 zaś na obszarze niezabudowanym wypadki cechowały się wysoka ofiarochłonnością, w 567 wypadkach zginęło 100 osób, tj. prawie w co szóstym wypadku była ofiara śmiertelna, gdy na obszarze zabudowanym w co trzydziestym. Kierujący rowerem najczęściej uczestniczyli w wypadkach w czerwcu - 644 (15,3% ogółu), w sierpniu - 633 (15%), najwięcej rowerzystów zginęło październiku - 32 (14,5%) i we wrześniu - 27 osób (12,3%). Do większości wypadków, w których poszkodowani zostali rowerzyści przyczynili się też inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstały z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania. W 2017 roku rowerzyści przyczynili się do powstania 1 546 wypadków, w których zginęło 119 osób, a 1 481 osób doznało obrażeń ciała. Z 2016 rokiem jest to mniej wypadków o 232 (-13%), mniej osób zabitych o 20 (-14,4%) oraz mniej osób rannych o 222 (-13%). Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było: - nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu - 518 wypadków, - inne przyczyny - 260 wypadków, - nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu - 188 wypadków, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 116 wypadków. Z analizy wieku sprawców - rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują osoby starsze. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 377 wypadków (24,4% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęły w nich 63 osoby (52,9%), a 326 zostało rannych (22%). W co szóstym takim wypadku zginął człowiek. Stosunkowo dużą liczbę wypadków powodują dzieci - rowerzyści w wieku 0-14 lat. Z ich winy doszło do 281 wypadków (18,2% ogółu), w wyniku których zginęło 6 osób (5%), a 285 osób doznało obrażeń ciała (19,2%).