News tygodnia

K. Szymański: Konferencja wdrażająca i spotkania regionalne

21 września 2012

e5f2c256860dfb732c92a6627e9d1531ab8dd424(Fot.: PD@N 442-80jm)

Konferencja, która odbyła się 21 września 2012 w Warszawie miała w założeniu konkretny cel, który z powodzeniem osiągnęliśmy. Jako przedstawiciele wiodących organizacji skupiających ośrodki szkolenia kierowców widzieliśmy wyraźną potrzebę przedyskutowania, w szerokim gremium, zbliżających się zmian w systemie szkolenia i egzaminowania. Chcieliśmy to zrobić z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Stąd, podczas spotkania w lipcu br. kol. Roman Stencel wysunął propozycję zorganizowania konferencji. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM, Andrzej Bogdanowicz zaakceptował pomysł. PFSSK i KSD WORD podjęły się organizacji. Do Warszawy (bezpłatnie) zaprosiliśmy przedstawicieli WORD-ów, organów nadzoru, członków PFSSK, PIGOSK, OIGOSK. Liczba miejsc była ograniczona stąd dla każdej organizacji określiliśmy liczbę uczestników. W sumie w konferencji udział wzięło około 230 osób z całego kraju.

Główny cel konferencji: - zapoznanie zaproszonych organizatorów szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców z postanowieniami przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 19 stycznia 2013. Dyrektor Andrzej Bogdanowicz w swoim wystąpieniu, wyraźnie podkreślił, że mamy dokładnie zapoznać się z opublikowanymi aktami prawnymi i wykorzystać okres do 19 stycznia na dobre przygotowanie się do prowadzenia szkolenia i egzaminowania według nowych zasad. W tym celu nasza Federacja jest już w trakcie organizowania regionalnych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla wszystkich zainteresowanych szkoleniowców.

Program konferencji przewidywał godzinę na pytania i dyskusję.Z uwagi na ogromne zainteresowanie udziałem w dyskusji, aby wykorzystać maksymalną ilość przeznaczonego czasu, poprosiliśmy o zadawanie pytań w formie pisemnej. Na wiele z nich odpowiedź została. Na pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w przeciągu najbliższego miesiąca i opublikowane za pośrednictwem branżowych nośników informacji.

Ważnym wydarzeniem w tym dniu było zaprezentowanie egzaminu na placu manewrowym w zakresie kat. AM, A1, A2 i A według nowych zasad. Prezentacja miała na celu pokazanie jak wysoki stan umiejętności musi posiadać osoba szkolona, żeby mogła zaliczyć egzamin. Organizatorzy egzaminowania i szkolenia w zakresie tych kategorii potwierdzili fakt, ze zadania te są bardzo trudne, a organizacji ich będzie wymagała nowego sprzętu i nowej infrastruktury. Realność tych zadań będzie również wymagać dużych umiejętności i wysokiej odpowiedzialności od instruktorów.

W konferencji brali udział przedstawiciele branżowych mediów. Mam nadzieje, że informacje medialne oraz relacje uczestników nie zniekształcą treści i intencji organizatorów i “liderów” organizacji, które społecznie realizują statutowe zadania.

Zachęcam wszystkich zrzeszonych w organizacjach oraz niezrzeszonych do udziału w szkoleniach regionalnych. Jestem pewien, ze tylko szeroka współpraca tych instytucji i organizacji, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji da wymierne efekty i uzdrowi branżę. W dniu konferencji byłem obecny od godziny 8:30, w rozmowach z kolegami z kraju słyszałem ciągłe niezadowolenie z obecnej sytuacji na rynku szkoleniowym.

Żeby było lepiej musimy się dostosować do nowych wymogów. Jeżeli coś trzeba zmienić, bo jest nielogiczne, to należy to zrobić. Jednakże pamiętajmy, że jeżeli byśmy chcieli dostosować system szkolenia do naszych potrzeb, to nigdy nie osiągniemy oczekiwanego celu i nadal o kursach prawa jazdy będzie mówiło się źle, a kandydat na kierowcę na myśl o rozpoczęciu kursu będzie przeżywał stres.

Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców