News tygodnia

Ministrowie o dalszych ułatwieniach dla kierowców. Ustawa w I. kwartale 2019

19 października 2018

Ministrowie o dalszych ułatwieniach dla kierowców. Ustawa w I. kwartale 2019
(od lewej) Marek Zagórski, minister cyfryzacji oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa ministrów cyfryzacji – Marka Zagórskiego i infrastruktury – Andrzeja Adamczyka. Zaprezentowano tzw. „pakiet deregulacyjny”, czyli dalsze ułatwienia dla polskich kierowców. – Jest to możliwe, bowiem działa poprawnie Centralna Ewidencja Pojazdów, system postrzegany powszechnie przez obywateli jako system CEPiK. W związku z tym, że to działa i spotkało się z dobrym przyjęciem, postanowiliśmy zrobić krok dalej – mówił minister M. Zagórski. Minister Adamczyk dziękował za bardzo dobrą współpracę resortowych zespołów pracujących nad tymi propozycjami i rozwiązaniami dla kierowców i właścicieli pojazdów.

Zakres zmian dotyczących pojazdu. Przygotowany „pakiet deregulacyjny” obejmuje: likwidację karty pojazdu, likwidację nalepki kontrolnej, możliwość zachowania przez nowego właściciela pojazdu dotychczasowego (przypisanego do pojazdu) numeru rejestracyjnego pojazdu, wykreślenia z taryfikatora mandatu za nieposiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy. O możliwości zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych minister Adamczyk powiedział: - Taką propozycję będziemy z determinacją starali się zamienić w rzeczywistość, aby móc zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne bez względu na pewne wątpliwości, że oto samochody nie będą w regionie rozpoznawalne, z jakiego województwa ten samochód pochodzi. Zmiany oczywiście są związane z CEPiK-iem, z nowymi technologiami, którymi operuje Ministerstwo Cyfryzacji. W sprawie mandatów jak mówił minister Zagórski: - To jest pierwszy krok, do tego żeby pójść tą samą ścieżką jak w przypadku dowodu rejestracyjnego. Tutaj główny nacisk kładziemy na to, żeby to nie było penalizowane. Dzisiaj ten mandat wynosi 50 zł, chcemy ten mandat zlikwidować. Tym samym jeżeli ktoś zapomni prawa jazdy może być spokojny, że procedury obowiązują, natomiast dalszym krokiem będzie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. W ogóle dokumentu zlikwidować nie możemy, bo gdy wyjeżdżamy za granicę to taki dokument jest nam potrzebny.

Ministrowie podkreślali, iż zaplanowany zakres zmian przyniesie realne i pozytywne oszczędności dla właścicieli pojazdów. I tak wobec zniesienia obowiązku posiadania karty pojazdu możliwe będą oszczędności 75,50 pln – koszt wydania karty pojazdu. Zachowanie dotychczasowych numerów rejestracyjnych i rezygnacja z nalepki kontrolnej – to dalsze 99,50 pln. Łącznie wskazywano na kwotę 175,00 pln oszczędności.

Nowością ma być wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, a nie jak dotychczas tylko przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Planowane jest także zniesienie obowiązkowego wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego, co jest konsekwencją odstąpienia od obowiązku posiadania w pojeździe dowodu rejestracyjnego.

Ostatnią zmianą miało by być usankcjonowanie wydruków z systemu CEPiK, zwłaszcza z aplikacji Mój pojazd i nadanie im statusu urzędowego, tak aby ten wydruk mógł być wykorzystywany przy obrocie pojazdami.

Minister M. Zagórski zapowiedział także nowe e-usługi, a tu: możliwość rejestracji pojazdu on-line. Podkreślał, iż wprowadzenie takich ułatwień będzie możliwe dzięki funkcjonalnościom CEPiK 2.0.

Zmiany dotyczące okresu próbnego i młodych kierowców. Minister Andrzej Adamczyk potwierdził decyzję – o której mówiono już wcześniej – odstąpienia od obowiązkowych szkoleń teoretycznych i praktycznych dotyczących młodych kierowców w okresie próbnym. – Dzisiaj objęte są obowiązkiem – między 4. a 8. miesiącem od otrzymania uprawnień do prowadzenia samochodów - odbycia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego. Proponujemy tutaj zmianę i przede wszystkim odstępujemy od części teoretycznej. Przeanalizowaliśmy jak wygląda ten proces szkolenia teoretycznego. Praktycznie rzecz biorąc – według obowiązujących przepisów - wystarczyłoby podpisać listę obecności i być obecnym na wykładzie. - uzasadniał A. Adamczyk.

Po zmianach szkolenie miałoby dotyczyć jedynie młodych kierowców, którzy w okresie 2 lat od otrzymania prawa jazdy popełnią co najmniej dwa wykroczenia za przekroczenie przepisów ruchu drogowego. Taka osoba - ale tylko taka osoba - byłaby kierowania na szkolenie do z jazdy w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. Nie przewiduje się tutaj określenia listy przewinień. Czyli samo szkolenie w ODTJ zostałoby ograniczone jedynie do jego części praktycznej. Szkolenie teoretyczne ma być wykreślone, a decyzja taka spowoduje, iż kurs stanie się tańszy. ODTJ miałby wówczas pobierać 200 pln w miejsce dotychczasowych 300 pln. - Motywujemy w ten sposób młodych kierowców, żeby jeździli jak najbezpieczniej. To jest też związane z naszymi planami przystąpienia do szybkiego wdrożenia poszczególnych modułów CEPiK. (…) To jest też sygnał, że przystępujemy do konkretnych prac, żeby poszczególne moduły Centralnej Ewidencji Kierowców wdrożyć bez takiego zamieszania jakie nam się przydarzyło - dodał M. Zagórski.

Terminy. Oczywistym jest, iż zmiany w większości przypadków będą uruchamiane stopniowo od 2019 r. i to ważne, iż będzie to w oparciu o nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw. Ta nowelizacja jest przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury. Cześć z tych zmian jest już zawarta w projekcie, cześć na etapie prac rządowych zostanie włożona. To wszystko o czym dzisiaj mówimy będzie w tym pakiecie. Na razie niektóre zmiany będą wymagały troszeczkę dłuższego procedowania, czyli nie będzie to np. pierwszy kwartał 2019 r., a koniec 2018 roku. Chcemy, żeby jak największa liczba tych zmian weszła w życie w 2019 roku - informował minister M. Zagórski.

Zmiany prawa. Nie ma wątpliwości, iż zaprezentowany zakres regulacji wymaga zmian prawa, czyli – przede wszystkim - zmian przepisów ustawowych. – Chcemy, aby prace nad ustawą przyspieszyły. Patrząc na kalendarz przewidujemy, że będzie możliwe jej wejście w życie w pierwszym kwartale 2019 roku – podsumował minister M. Zagórski. (jm)