News tygodnia

Stanisław Soboń: Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem

15 listopada 2012

4542679e8cd6e440456f34e51f11febdfd208b384f53c2d8a4136d5ce90e1495eec4a1840be77a54

(Fot.: PD@N 446-1 i 44)

Grupa Image wydła nową publikację pt. Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem, według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2012 r.

Publikacja ta ma istotne znaczenie ze względu na wejście w życie, prawie po 2 letnich wakacjach, tej ustawy z dniem 19 stycznia 2013 r.

Ustawa o kierujących pojazdami obejmuje problematykę dotyczącą kierujących pojazdami, która dotychczas była uregulowana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie “Kodeksem drogowym”. Jest to więc ustawa o istotnym znaczeniu przede wszystkim dla milionów aktualnych i przyszłych kierowców oraz dla kierujących tramwajami, motorowerami i rowerami. Jest istotna również dla tych wszystkich podmiotów, które zajmują się działalnością w dziedzinie szkolenia kierowców, badań lekarskich i psychologicznych oraz egzaminowania, a także organów wydających prawa jazdy i inne dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ustawa ta wprowadziła wiele nowych rozwiązań o istotnym znaczeniu. Do nich należy zaliczyć m. in.:

*wprowadzenie prawa jazdy dla kierującego motorowerem,

*    zróżnicowanie wymagań i uprawnień dla motocyklistów (wprowadzenie 3 kategorii prawa jazdy: A1, A2 i A),

*wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawa jazdy wszystkich kategorii i pozwolenie na kierowanie tramwajem (nowy charakter testów i sposób obliczania wyników egzaminu),

*zmiana systemu punktowego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz następstw z tytułu przekroczenia limitu 24 punktów,

*wprowadzenie okresu próbnego dla młodych kierowców,

*wprowadzenie terminowego prawa jazdy.

Autorem tej publikacji jest Stanisław SOBOŃ, znany i ceniony komentator problematyki prawnej ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa. Trzeba nadmienić, że autor publikacji był inicjatorem, współautorem i realizatorem przez wiele lat reformy systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców zapoczątkowanej w roku 1991, której rozwiązania, z pewnymi zmianami, przetrwały do dnia dzisiejszego.

Format: A5 / Liczba stron: 320 / ISBN: 978-83-61623-97

Promocyjny koszt dla  OSK - 29,00 zł; cena detaliczna – 43,90 zł

Zadzwoń i zamów już teraz - 502-659-431