Ogłoszenia

Żyj i pozwól żyć innym

19 maja 2019

Żyj i pozwól żyć innym
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – „Konferencja „Żyj i pozwól żyć innym” - zapraszamy” [kliknij]

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza na konferencję pt. „ŻYJ I POZWÓL ŻYC INNYM”. Zaproszenie wystosowano w imieniu: Andrzeja Adamczyka, przewodniczącego KRBR, Rafała Webera, zastępcy przewodniczącego KRBRD, Konrada Romika, sekretarza KRBRD.

Konferencję będącą jednocześnie inauguracja kampanii poświęconej problemowi nieudzielania pierwszeństwa przejazdu – głównej przyczynie wypadków na polskich drogach. Jak się dowiadujemy, w konferencji przedstawione zostaną informacje na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Omówiony zostanie problem nieudzielania pierwszeństwa przejazdu i jego wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podkreślone zostanie, jak ważne jest konsekwentne prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprezentowane zostaną założenia i cele przygotowanej przez MI i RBRD kampanii społecznej.

I krótkie przypomnienie w oparciu o ogłoszone statystyki policyjne za rok 2018: W 2018 roku do Policji zgłoszono 31 674 wypadki drogowe mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W ich wyniku 2 862 osoby poniosły śmierć, rannych zostało 37 359 osób (w tym ciężko 10 963). Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek - droga - pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. 

Źródło: Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego. Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku [kliknij] - http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

W 2018 roku z winy kierujących pojazdami powstało 27 556 wypadków (co stanowi 87,0% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 177 osób (76,1%), a 33 261 zostało rannych (89,0 %).

Głównymi przyczynami wypadków było:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 7 488 wypadków,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 256 wypadków,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych - 3 072 wypadki.

(jm)