Ogłoszenia

XIV Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy

25 lipca 2019

XIV Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy
- Bardzo ważne jest to, żeby modlić się do Św. Krzysztofa, patrona kierowców, który ich wspiera, ale też samemu zadbać o mądrość, roztropność i bezpieczeństwo na drodze - powiedział ks. podinsp. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po raz 14. dzień 25 lipca ogłoszony został Ogólnopolskim Dniem Bezpiecznego Kierowcy, to Dzień Św. Krzysztofa – patrona kierowców. Właśnie do nich kierowane są apele o ostrożną i rozważną jazdę, aby podróżowanie po polskich drogach było bezpieczne.

W parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zagórzu odbędzie się uroczystość, którą rozpocznie modlitwa za wszystkich. Mszy św. przewodniczył będzie Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, który następnie udzieli błogosławieństwa kierowcom oraz dokona obrzędu świecenia pojazdów. Modlitwom w intencji kierowców będą towarzyszyć działania, których celem jest troska o bezpieczeństwo na naszych drogach - troska o zdrowie i życie ludzkie, bezpośrednie wpływanie na świadomość komunikacyjną społeczeństwa, a także propagowanie trzeźwej i bezpiecznej jazdy. - „Apelujemy do wszystkich kierowców i prosimy o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż okaże się bezpieczna i bezpiecznie wrócimy do domu. Kierujmy się miłością na drogach! Św. Krzysztofie - módl się za nami!

Ks. podinsp. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców

Organizatorzy: Policja Podkarpacka, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie