Ogłoszenia

Komórka dla niewidomych dzieci w Laskach

2 listopada 2010

 

c9bb8d5fdde9ae9dcf4f29cd113546f121d18211

Zamiast wyrzucać stary telefon, lepiej przekazać go nam.

Będą z tego pieniądze dla ośrodka - mówią przedstawiciele

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

W jaki sposób telefony pomogą dzieciom?

Aparaty zostaną przekazane do Banku Telefonów firmy, która zajmuje się ich “odświeżaniem”. – Ocenimy stan techniczny każdego z nich, potem zostanie on wyceniony według stawek rynkowych – mówi Zbigniew Staniszewski, dyrektor Banku Telefonów. Aparaty te po naprawie będą eksportowane do krajów biedniejszych. Mogą zostać wysłane do Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej. Te, które okażą się kompletnie zużyte, trafią do recyklingu. A Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otrzyma pieniądze ze sprzedaży każdego aparatu. - Na przykład za najbardziej popularną w tej chwili nokię 6300 na konto towarzystwa może trafić ok. 150 zł – dodaje Zbigniew Staniszewski.

- Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie działu wczesnej interwencji. To ośrodek, w którym będą odbywały się turnusy rehabilitacyjne dla niewidomych dzieci i rodziców zamieszkałych w północnej Polsce - wyjaśnia Maria Roguska z towarzystwa. Zdaniem operatorów telefonicznych, akcja Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach jest strzałem w dziesiątkę, bo na naszym rynku używanych jest nawet 40 mln telefonów. - Ta akcja jest bardzo ciekawa, możemy się do niej włączyć, czekamy tylko na sygnał od towarzystwa - mówi Katarzyna Meller, rzecznik sieci Plus.

- Do akcji zbierania telefonów może przyłączyć się każdy, np. szkoła, urząd, firma. Jesteśmy gotowi dostarczyć w każde miejsce specjalne paczki, do których można wrzucić używany telefon – dodaje szef Banku Telefonów.

Ważne jest, aby telefon posiadał baterię. Właściciel powinien wyjąć z niego kartę SIM. - Dane z każdego aparatu zostaną skasowane – zapewnia dyrektor Staniszewski. Akcję wsparła już m.in. spółka Renault Polska.

Zakład dla Ociemniałych w Laskach opiekuje się w tej chwili ok. 300 dziećmi. W tym roku znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Brakuje pieniędzy nawet na prowadzenie bieżącej działalności czy remonty budynków.

Używane telefony komórkowe można przywozić do działu darów 

Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, ul. Brzozowa 75.

Informacje o zbiórce można przekazywać też do Banku Telefonów,

e-mail:biuro@banktelefonow.pl(trzeba podać hasło “Laski”).

Przedstawiciel firmy gotowy jest przywieźć pojemnik na telefony lub wysłać po nie kuriera.

(Fot.: PD@N 362-29)

Słowa kluczowe akcje charytatywne