Ogłoszenia

Ministerstwo zaprasza

31 sierpnia 2022

Ministerstwo zaprasza
(grafika: Ministerstwo Infrastruktury - mat. prasowe)

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do uczestnictwa w nadchodzącym Europejskim Tygodniu Mobilności 2022 (ETM) oraz do udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej edycji tej kampanii.

Europejski Tydzień Mobilności (dawniej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) organizowany jest co roku od 16 do 22 września, a jego zwieńczeniem jest Dzień bez samochodu (22 września). Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. zachęca mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej lub carpoolingu.

Tegoroczny temat przewodni kampanii to „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca.

Ministerstwo Infrastruktury jest krajowym koordynatorem tej akcji. W 2021 r. obchodzono jej 20-lecie, a polska edycja tego wydarzenia po raz kolejny okazała się rekordowa w porównaniu z latami ubiegłymi, gdy 256 polskich gmin, miast i powiatów przyłączyło się do kampanii. Polska zajęła trzecie miejsce w rankingu najbardziej zaangażowanych państw UE.

Jak co roku, samorządy mogą rejestrować swoją aktywność planowaną w ramach ETM 2022 na stronie internetowej: https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl.

Konkurs o nagrody Ministra Infrastruktury

Aby promować idee przyczyniające się do kształtowania zrównoważonej mobilności, Ministerstwo Infrastruktury organizuje konkurs o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022. Jego celem jest nagrodzenie polskich miast i gmin za inicjatywy podejmowane w ramach kampanii.

Nagrody mają charakter honorowy i będą przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:

1. nagroda ETM - za najlepszą kampanię lokalną dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 tys. mieszkańców);

2. nagroda ETM - za najlepszą kampanię lokalną dla małego miasta/gminy (poniżej 50 tys. mieszkańców);

3. nagroda ETM - za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego;

4. wyróżnienie ETM - dla najbardziej aktywnego województwa.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza udostępnionego na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ministerstwo-infrastruktury-oglasza-konkurs-polskie-nagrody-europejskiego-tygodnia-mobilnosci-2022 i przesłanie go wyłącznie drogą elektroniczną na adres: maria.perkuszewska@mi.gov.pl oraz magdalena.ogonowska@mi.gov.pl w terminie od 23 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

Formularz należy przesłać w formie edytowalnej oraz w formie skanu (pdf) z podpisanym przez osobę uprawnioną Oświadczeniem uczestnika. Dodatkowe materiały potwierdzające przebieg kampanii (zdjęcia, skany) należy przesłać w formie elektronicznej jako załącznik lub w przypadku znacznej objętości, poprzez serwis WeTransfer lub inne podobne serwisy online. Wielkość przesyłanych załączników nie może przekroczyć 100 MB. Ilość przesyłanych zdjęć nie może przekroczyć 50 sztuk.

Informacji o kampanii ETM oraz przebiegu Konkursu udzielają: p. Maria Perkuszewska, tel. (22) 630 12 09, e-mail: maria.perkuszewska@mi.gov.pl oraz p. Magdalena Ogonowska, tel. (22) 630 16 77, e-mail: magdalena.ogonowska@mi.gov.pl.

Więcej informacji dotyczących tej inicjatywy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ministerstwo-infrastruktury-oglasza-konkurs-polskie-nagrody-europejskiego-tygodnia-mobilnosci-2022 oraz www.mobilityweek.eu

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury