Przegląd prasy

Zwolnij!

1 września 2022

Zwolnij!
(grafika: PIXELS)

Podinspektor Sylwester Kacprzak, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zapowiedział dalsze kontrole pod szkołami (fot. Policja Mazowiecka – mat. prasowe)

Dziś rozpoczyna się rok szkolny. Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Wczoraj (31.08) przy ul. Miłej w Radomiu w pobliżu PSP nr 34 odbył się briefing prasowy inaugurujący działania prewencyjno-profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci z mazowieckiej drogówki wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu podinsp. Sylwestrem Kacprzakiem przedstawili obecnym na spotkaniu dziennikarzom założenia rozpoczynających się działań. Apelowali do uczestników ruchu drogowego o ostrożność na drogach zwłaszcza w rejonach szkół i placówek oświatowych. Zwracali także uwagę na prawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych.

Mając na uwadze bieżący nadzór nad stopniem utrzymania dróg, a także prawidłowość oznakowania, policjanci z komend miejskich i powiatowych wspólnie z przedstawicielami zarządców dróg i przedstawicielami szkół, przeprowadzili lustrację terenów przy szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Jednym z celów prowadzonej akcji było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawiania i stanu technicznego znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ich widoczności.

Podczas działań kontrolach lustracją objęto 1107 szkoły (1073 w 2021, 977 w 2020) w wyniku czego stwierdzono 202 (231 w 2021, 216 w 2020) nieprawidłowości. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należały: brak znaków A-17 (uwaga dzieci), brak tabliczki T-27 (przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci), brak znaku D-6 (przejście dla pieszych), brak lub słabo widoczne oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) oraz nieprawidłowa widoczność znaków (przysłonięte przez roślinność).

Szczegółowe informacje dotyczące ujawnionych nieprawidłowości zostały przesłane właściwym terytorialnie przedstawicielom GDDKiA w Warszawie, MZDW w Warszawie oraz powiatowym zarządom dróg w celu realizacji uwag w nich zawartych. Łącznie skierowano 138 wniosków (140 w 2021, 125 w 2020) z czego 130 zostało uwzględnionych przez zarządców dróg jeszcze przed 1 września.

W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie rodzice odgrywają najważniejszą rolę w edukacji i kształtowaniu zachowań małego uczestnika ruchu.

Źródło: policja.pl