Ogłoszenia

Szkolenie profilaktyczne na Torze Modlin

19 stycznia 2023

Szkolenie profilaktyczne na Torze Modlin
(fot. ODTJ Modlin)

Samorząd Województwa wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego organizują kolejna edycję „Szkolenia profilaktycznego dla kierowców w wieku 18-24 lata oraz 55 i więcej” finansowaną w całości ze środków własnych. Wykonawcą projektu - wyłonionym w drodze przetargu - jest „Tor Modlin” Spółka z o.o.

Szkolenie dla młodych i doświadczonych kierowców „edycja 2023” to trzecia z rzędu inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsza z nich miała miejsce w 2019 roku, kolejna w 2020 roku, trzecią jest 3-letnia edycja szkoleń realizowana w latach 2021-2023.

Osiągnięcie wyznaczonego celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa odbywa się poprzez uświadomienie młodym kierowcom (18-24 lata) zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych zachowań związanych z konsekwencjami doboru prędkości jazdy oraz możliwościami skutecznego hamowania.

Grupie doświadczonych kierowców (55 lat i więcej) zajęcia teoretyczne z psychologiem oraz praktyczne z Instruktorem Techniki jazdy pokazują zagrożenia wynikające z przychodzącymi z wiekiem ograniczeniami refleksu, skutecznej obserwacji oraz odporności na zmęczenie. Obydwie grupy są też uświadamiane pod kątem wpływu na zachowania kierowców alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu

Warunkiem wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu – jest posiadanie prawa jazdy kategorii B i nie więcej niż 24 lata lub ukończenie 55 lat.

W celu zapisu na szkolenie należy złożyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową.

Karty przyjmowane są osobiście w siedzibie WORD w Warszawie przy ulicy Odlewniczej 8 pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400 lub mailowo pod adresem e-mail: szkolenia@word.waw.pl lub biernacki@word.waw.pl. Nie realizujemy zapisów telefonicznych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 pod numerem tel. (22) 59 76 741

Szczegóły szkolenia i wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie.

Obecnie prowadzimy zapisy dla poniższych terminów:

* 23 luty 2023 r.

* 9 marzec 2023 r.

* 24 marzec 2023 r.

Źródło: WORD Warszawa