Ogłoszenia

Wspomnijmy tych, którzy odeszli

31 października 2023

Wspomnijmy tych, którzy odeszli
(od lewej/góra) Andrzej Gryglas (1954-2023), Jerzy Wasilewski (1958-2023); Jerzy Pomianowski (1932-2023); Sławomir Gołębiowski (1927-2023) (fot. zbiory prywatne oraz archiwum red. PRAWO DROGOWE@NEWS)

Dzień 1 listopada to wyjątkowy czas zadumy. Dziś wspomnijmy tych naszych przyjaciół i kolegów z grona branży edukatorów i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, tych którzy odeszli w mijającym roku 2023. Odwiedzając groby bliskich, wspomnijmy także zmarłych członków naszej tej społeczności. Nie ma Ich już z nami, ale zostali w naszej pamięci...

Andrzej Gryglas (1954-2023). Przedsiębiorca („Szkoła Nauki Jazdy A. Gryglas”), szkoleniowiec, społecznik. Wychowawca wielu pokoleń kierowców. Członek Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Jerzy Wasilewski (1958-2023). Właściciel ośrodka szkolenia kierowców (Wasilewski Wołowski Ośrodek Szkoleń Zawodowych), pedagog, wykładowca, instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator. Zdeklarowany uczestnik Inicjatywy Społecznej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Autor publikacji w mediach branżowych.

Jerzy Pomianowski (1932-2023). Dziennikarz. W latach 2024-2014 prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Autor wielu artykułów i podręczników, m.in. książki „Praktyczna szkoła jazdy” opublikowanej przez Grupę IMAGE.

Sławomir Gołębiowski (1927-2023). Dr inż. Nauczyciel akademicki - wykładowca Politechniki Warszawskiej. W latach 1961-2005 związany z Instytutem Transportu Samochodowego. Tu był twórcą i kierownikiem pionu bezpieczeństwa ruchu drogowego, następnie doradcą Dyrektora ITS. Współzałożyciel oraz wieloletni prezes zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. W roku 2017 uhonorowany jej „ZŁOTYM LAUREM”.

R.I.P.