Ogłoszenia

XI edycja Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2010 - informacja

6 czerwca 2010

0a6afd4d544f970d6e7bbf8fcb8dc8755c3ebc00

 

(Fot.: PD@N 340-20©jm) ^ Stefan Rzońca, Komandor Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2010 w rozmowie z dziennikarzem (Bełchatów 2009)

I N F O R M A C J A

Celem konkursu jest integracja środowiska szkoleniowego, instruktorów i wykładowców oraz działaczy zajmujących  się problemami związanymi ze szkoleniem kandydatów na kierowców w całym kraju. Organizowane sympozjum ma na celu podniesienie poziomu szkolenia przyszłych uczestników ruchu drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach a także wymianę poglądów na temat kultury na drodze.

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku zaprasza instruktorów zrzeszonych w Regionalnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców z terenu Polski również z osobami towarzyszącymi na dwudniowe spotkanie podczas którego odbędą się następujące imprezy:

Dzień I (11 czerwca 2010 r. - piątek)

-zakwaterowanie gości w hotelu “TURKUS” Białystok Al. Jana Pawła II 54 do godz. 14.30

-15.00 sala konferencyjna PZM-ot

-seminarium na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przedstawiciel Policji)

-wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i federacyjnych

-17.30 wycieczka krajoznawcza do Supraśla (autokarem)

-20.00 spotkanie integracyjne (kolacja przy ognisku)

Dzień II (12 czerwca 2010 r. – sobota)

-8.30 sala wykładowa PZMot: odprawa zawodników na KONKURS; omówienie poszczególnych konkurencji przez głównego sędziego Konkursu - Rozegranie konkurencji K - 1 (testy)

-11.00 Uroczyste otwarcie - prezentacja zawodników, powitanie gości

-11.30 Rozegranie poszczególnych konkurencji od K - 2 do K- 6 jednocześnie, w tym samym czasie przez wszystkie grupy zawodników

-12.00 Zawody dla publiczności i VIP – ów - Pokazy jazdy motocyklami

-15.00 Zakończenie konkursu Instruktor Roku 2010

-15.30 Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

-16.00 Obiad

R E G U L A M I N

Organizator Konkursu

1. Organizatorami Konkursu są:

-Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców

-Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku

-Prezydent Miasta Białegostoku

-Polski Związek Motorowy

-WORD Białystok, Łomża, Suwałki

2. Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny stanowiący najwyższą władzę, w skład którego wchodzą:

-Przewodniczący Honorowy Krzysztof Szymański

-Koordynator Konkursu Tadeusz Piotrowski

-Komandor Konkursu Stefan Rzońca

-Sekretarz Konkursu Józef Fiedorowicz

3. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Sędziowską w składzie:

-Sędzia Główny - Krzysztof Janowski

-Sędziowie poszczególnych konkurencji

4. Konkurs odbędzie się:12 czerwca  2010 r  godz. 9.30 Białystok Al. Jana Pawła II 52  na terenie PZM-otu

5. W ramach Konkursu zostaną rozegrane konkurencje:

-K – 1 Testy

-K – 2 Pomoc przedlekarska

-K – 3 Próba Stewarda (Nissan Tilda)

-K – 4 Próba Sir Lancelota (Nissan Note)

-K – 5 Troleje (Nissan Micra)

-K – 6 Wyścig gokartów

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych z winy osób trzecich

7. Organizator może przerwać zawody, zmienić lub unieważnić niektóre konkurencje, jeśli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje.