Przegląd prasy

1,5 mld zł na budowę dróg i edukację na rzecz brd

27 czerwca 2019

1,5 mld zł na budowę dróg i edukację na rzecz brd
(fot. MI)

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5 umów na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. W uroczystości uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

- Dzisiejszy dzień przynosi kolejne dobre informacje dla wszystkich tych, którym zależy na jak najsprawniejszej realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju. Dobrze wykorzystujemy pieniądze europejskie. Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej na tym polu. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty - powiedział wiceminister Rafał Weber.

Cztery z podpisanych umów dotyczą inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA, a łączne dofinasowanie ze środków unijnych dla kontraktów wartych ponad 2,5 mld zł wyniesie 1,48 mld zł.

Pierwszą jest budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk o długości 71,2 km, która jest częścią korytarza Bałtyk – Adriatyk sieci bazowej TEN-T. Dwujezdniowa droga ma zostać udostępniona kierowcom w 2021 r. Dofinansowanie ze środków UE dla projektu wartego blisko 1,94 mld zł to nieco ponad 1 mld zł.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 przewiduje powstanie prawie 18 km drogi klasy GP, która skutecznie wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta położonego w województwie warmińsko-mazurskim. Dofinansowanie dla inwestycji wartej blisko 392 mln zł wyniesie aż 303 mln zł. Droga ma być oddana do użytku w 2021 r.

W ramach budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, będącej częścią drogi krajowej nr 73, przewidziano powstanie blisko 7 km nowej drogi o parametrach GP. Inwestycja ma być ukończona już w 2020 r. Unijne dofinansowanie dla projektu wartego ok. 145 mln zł wyniesie ponad 92 mln zł.

Ostatnia z umów podpisywanych z GDDKiA dotyczy budowy obwodnicy Myśliny. W ramach inwestycji jeszcze w 2019 r. powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 46 o długości ponad 3 km, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu z położonej na Opolszczyźnie miejscowości. Dofinansowanie dla inwestycji wartej 51 mln zł wyniesie ponad 35 mln zł.

Unijne dofinansowanie przekazane Sekretariatowi KRBRD zostanie wykorzystane na organizację ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzenie szkoleń dla ponad 1600 nauczycieli i stworzenie platformy e-learningowej planowane jest na 2020 r. Wartość projektu wynosi 5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to 4,25 mln zł. (MI)

***

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. (fot. CUP)

Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wartość całkowita projektu: 5 000 000,00 zł,

- wartość dofinansowania UE: 4 250 000,00 zł,

- beneficjent: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1680 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 200 osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres działań:

- zaprojektowanie i stworzenie internetowej platformy e-learningowej,

- przygotowanie szczegółowych materiałów informacyjnych o szkoleniu,

- opracowanie bazy wiedzy i materiałów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń,

- przeprowadzenie seminariów dla nauczycieli w 16 województwach,

- ewaluacja szkoleń,

- działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. (CUP)