Przegląd prasy

Kursy redukujące tzw. punkty karne: 200% oblężenie

29 sierpnia 2022

Kursy redukujące tzw. punkty karne: 200% oblężenie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 17 września br. zostają zlikwidowane szkolenia - prowadzone w word-ach - dla kierowców zainteresowanych zredukowaniem tzw. punktów karnych. W niektórych ośrodkach zainteresowanie tą ofertą wzrosło… nawet o 100%. Mirosław Oliferuk, dyrektor WORD w Łomży, mówi: - U nas wzrosło o… 200%!

Szkolenie dla poprawy brd. Likwidowane szkolenie dla osób zainteresowanych zredukowaniem tzw. punktów karnych jest jednorazowym spotkaniem w policjantem i psychologiem. Może z niego skorzystać kierowca, od minimum roku posiadający prawo jazdy, drugim warunkiem jest posiadanie tzw. punktów w ilości niższej niż 24. Po zakończeniu szkolenia dyrektor WORD wydaje stosowne zaświadczenie, na jego podstawie komendant wojewódzki policji - prowadzący ewidencję punktów karnych - pomniejsza liczbę punktów o 6. Przypominamy, z dniem 17 września to szkolenie zostaje zlikwidowane. Autorzy stosownej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowego uzasadniali, iż one nie sprawdziły się. O opinię redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS poprosiła Mirosława Oliferuka, dyrektora WORD w Łomży: - Nie można kategorycznie ocenić. Moim zdaniem, każda - nawet najmniejsza forma edukacji w ramach BRD - jest ważna. W tym konkretnym przypadku też tak jest. Przecież prowadzący szkolenie policjant i psycholog mówi o niebezpiecznych sytuacjach drogowych, przekazuje wiedzę, która z całą pewnością pozostaje w głowach słuchaczy. Każde takie działanie niewątpliwie służy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego! Nie wolno z nich rezygnować nie dając nic w zamian!

Można skorzystać jeszcze dziś? Jak wskazaliśmy na wstępie znowelizowana ustawa - Prawo o ruchu drogowym likwiduje to dziś niezwykle popularne szkolenie z dniem 17. września. WORD-y starają się odpowiedzieć na zapotrzebowanie i organizują kursy stacjonarne czy też w trybie zdalnym (on-line) [np. kliknij]. Dyrektor Oliferuk na pytanie ile jeszcze zaplanowali szkoleń odpowiada następująco: - W WORD Łomża odbywają się codziennie. I będą odbywały do ostatniego dnia czyli 16. września br. Nasz rozmówca przypomina także: - To był ekstra pieniądz, który pozwalał na łatanie dziur w budżecie WORD-u, od 17. września będzie krucho, a egzaminatorzy czekają na podwyżki. Innym problemem jest to, że zapowiedziane 3-dniowe kursy reedukacyjne może wejdą w życie dopiero w grudniu. Czy wejdą to odrębna sprawa.

Jak będzie po 17. września. Po 17. września szkoleń redukujących tzw. punktów karnych nie będzie. Ważne jest, iż policjant będzie mógł nałożyć za określone wykroczenia już nie 10 a 15 punktów. Przypomnijmy, co zaproponowano w projekcie rozporządzenia - poniżej pełen wykaz sytuacji, za które „pirat drogowy” otrzyma 15 tzw. punków karnych, czyli za:

* naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo;

* kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

* kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

* nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

* używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

* omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

* wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się lub wchodzącemu na przejście dla pieszych;

* niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

* niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

* niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej, sygnałów i poleceń osoby uprawnionej;

* przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/godz.;

* niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;

* naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

* jazda autostradą lub drogą ekspresową pod prąd - w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

* przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe niezgodnie z przepisami;

* przewożenie 10 i więcej osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Kurs reedukacyjny. 18 stycznia br. w wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego [kliknij]. Rekomendowane przez autorów aktu rozwiązania dotyczą: szczegółowego programu 28-godzinnego kursu, realizowanego podczas 4 dni powszednich. Kurs obejmuje w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Upoważnienie ustawowe wynika z art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997). Dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami utraci moc obowiązującą z dniem 4 grudnia 2022 r. a co za tym idzie konieczne jest wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia. To szkolenie nie daje możliwości korekty tzw. punktów karnych. (jm)