Przegląd prasy

Biskup Polowy o statystykach drogowych

26 lipca 2009

Uroczyste obchody 90. rocznicy powstania Policji zakończyły się mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża, odprawioną w intencji Policji. Mszę koncelebrował Biskup Polowy WP gen. dyw. ks. bp Tadeusz Płoski wraz z Naczelnym Kapelanem Policji ks. płk Sławomirem Żarskim. Wzięli w niej udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz jego zastępcy nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, insp. Andrzej Trela, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń. Podczas homilii Biskup Polowy WP zwrócił uwagę na tragiczne statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych i rannych w wyniku wypadków drogowych oraz nieodpowiedzialność kierowców. Zauważył, że stawką jest tu wartość najwyższa – ludzkie życie. Jazda po drodze ma wymiar moralny, związany z odpowiedzialnością (...). Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest zdolność przewidywania (...). Nieodpowiedzialność na drodze jest grzechem – zauważył. Zwracając się policjantów, powiedział: - Pełnicie trudną służbę, pomagacie przestrzegać prawa, chronicie dobro społeczne i prywatne. To nakłada na was ogrom zadań i obowiązków. Nie jest to łatwe, dlatego potrzebna jest wam nasza wdzięczność: za wasze poświecenie i trud. Msza była transmitowana przez program I Polskiego Radia.

Słowa kluczowe policja wypadki drogowe