Przegląd prasy

Chcą badać kierowców-seniorów

5 kwietnia 2019

Chcą badać kierowców-seniorów
(screen) BFM TV - „Un certificat médical pour les conducteurs de plus de 70 ans? Une députée LR relance le debat” [kliknij]

Regularnie pojawia się dyskusja w sprawie kierowców-seniorów. Tym razem we Francji padł wniosek, aby ta grupa kierowców (powyżej 70 lat) została zobowiązana do regularnych badań lekarskich, dla potwierdzenia zdolności do prowadzenia pojazdów. Propozycja mówi o badaniach co 5 lat. Pomysłodawcy wskazują na przykłady Holandii, Danii lub Finlandii, gdzie ta grupa kierowców musi przechodzić regularne kontrole zdrowia (od 70 roku życia) i na Włochy i Portugalię (od 50 roku życia). I tak test umiejętności byłby przeprowadzany przez lekarza rodzinnego. Właśnie ten lekarz określi zakres wyłączenia np. całkowitego lub częściowego - np. jazdy nocą, jazdy autostradą itd. Wnioskujący wprowadzenia zmian ustawowych wątpią, czy posiadacze bezterminowego prawa jazdy dokonują samooceny zdrowia i swoich sprawności w ruchu drogowym.

Niewątpliwym jest, iż grupie seniorów trzeba poświęcać wiele uwagi. Popatrzmy na naszych seniorów w statystykach za lata 2017 i 2018 sprawców i ofiar w rozbiciu na poszczególne grupy wiekowe:

Źródło: Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego. Wypadki drogowe w Polsce w 2018 r.

I jeszcze senior pieszy. Tu w pieszych - ofiar wypadków drogowych, już tu seniorzy zajmują zdecydowanie tragiczne pierwsze miejsce. Kolejne statystyki - roku życia, byli rowerzyści i tutaj seniorzy: - Z analizy wieku sprawców - rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują osoby starsze. Rowerzyści powyżej 60 sprawcami 442 wypadków (25,8% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęło w nich 75 osób (56,8%), a 377 zostało rannych (23%). W co szóstym takim wypadku zginął rowerzysta. Stosunkowo dużą liczbę wypadków powodują dzieci w wieku 7-14 lat (ośmioletni przedział wiekowy). Z ich winy doszło do 286 wypadków (16,7% ogółu), w wyniku których zginęły 2 osoby (1,5%), a 289 osób doznało obrażeń ciała (17,7%).

Może na seniorów w ruchu drogowych trzeba spojrzeć jeszcze uważniej i zdecydowanie kompleksowo? (jm)