Rozmowy

Marek Górny rozmawia z prezesem SKVZY* Jaroslavem Prekopem

5 kwietnia 2019

Marek Górny rozmawia z prezesem SKVZY* Jaroslavem Prekopem
Marek Górny, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu ruchu drogowego, ekspert tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym w Tęgoborzy w Ośrodku odbywa się Małopolskie Spotkanie Branżowe pn. „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE – TĘGOBORZE 2019”. Organizatorami wydarzenia są: Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy „LITWIŃSKI” oraz Specjalistyczny Ośrodek Szkolenia „SPEC” Kraków. Współorganizatorzy: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz Grupa IMAGE. W programie obrad przewidziano wystąpienie przedstawicieli słowackiego samorządu instruktorskiego. O instruktorach nauki jazdy Marek Górny rozmawia z Jarosłavem Prekopem, prezesem słowackiej SKVZY*. Zachęcamy do lektury poniżej publikowanego wywiadu.

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

*SKVZA, Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (Słowacka Izba Szkół Nauki Jazdy) z siedzibą w Bratysławie. Zajmuje się promocją i ochrona praw swoich członków, organizuje i prowadzi szkolenia zawodowe, akcje informacyjne oraz usługi doradcze. Deklaruje udział w działaniach dla poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców, pracy instruktorów i wszystkich osób bezpośrednio odpowiedzialnych za szkolenie przyszłych kierowców.

Tri hlavne veci, ktorych je treba, aby, aby sa dosiahlo cohokolvek, co za stoiji, su: praca, vytrvalost a zdrady rozum” („Trzy rzeczy, które należy zrobić, aby osiągnąć sukces: praca, wytrwałość i zdrowy rozsądek”)

Marek Górny :Witam Pana Prezesa i dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę w gorącym okresie, bo przed Walnym Zgromadzeniem SKVZA*).

Jaroslav Prekop, prezes Słowackiej Izby Szkół Nauki Jazdy (Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA): Pozdrawiam serdecznie Pana, ale także innych instruktorów nauk jazdy. Życzę Wam dużo zdrowia i silnych nerwów w tej wymagającej pracy.

Marek Górny: Jak powstała SKVZA - kiedy i na jakiej podstawie prawnej, kto był inicjatorem jej utworzenia?

Jaroslav Prekop: SKVZA powstała z inicjatywy kilku szkół nauki jazdy i w oparciu o stosowną ustawę. Działamy umocowani ustawowo i oczywiście w oparciu o własny statut. Obecnie SKVZA przechodzi czas istotnych zmian wymaganych prawem, jesteśmy w trakcie przygotowywania określonych regulacji. Powinny one wejść w życie najpóźniej z dniem 1 lipca 2020 r.

Marek Górny: Czy SKVZA jest jedyną na Słowacji organizacją skupiającą instruktorów nauki jazdy?

Jaroslav Prekop: SKVZA to organizacja, która zrzesza właścicieli szkół nauki jazdy i ich przedstawicieli. Członkostwo w naszej organizacji nie jest obowiązkowe. Skupiamy większość, lecz nie wszystkie szkoły jazdy.

Marek Górny: Jak wygląda codzienna współpraca SKVZA z organami administracji państwowej?

Jaroslav Prekop: Współpraca SKVZA z władzami państwowymi jest bardzo dobra. W Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej jest wyznaczony pracownik, który do zakresu powierzonych mu obowiązków ma precyzyjnie określoną współpracę ze SKVZA. Więcej, ta sama osoba zajmuje się również problemami szkół nauki jazdy, które nie są naszymi członkami.

Marek Górny: Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać licencję instruktora nauki jazdy w Waszym kraju?

Jaroslav Prekop: Po pierwsze trzeba spełnić kryterium wieku - mieć co najmniej 25 lat. Następnie posiadać pełne wykształcenie średnie (maturita). Kolejny warunek to minimum trzyletnie posiadanie prawa jazdy kategorii, o którą/które zainteresowany licencją instruktora ubiega się. Kandydat na instruktora musi przejść kurs, ten odbywa się w centrum szkoleniowym. Program nauczania przewiduje od 222 do 243 godzin lekcyjnych zajęć - zgodnie z wnioskowaną kategorią prawa jazdy. Szkolenie zamyka się zdanym egzaminem państwowym. Komisję egzaminacyjną powołuje Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej.

Marek Górny: Czy zdobyte uprawnienia instruktorskie są bezterminowe czy okresowo odnawiane?

Jaroslav Prekop: Karta instruktora jest ważna 5 lat. Uprawnienia są przedłużane w Starostwie Powiatowym, zajmuje się tym dział Transportu Drogowego i Dróg. Tak więc, aby utrzymać licencję co 5 lat każdy instruktor jest zobowiązany przejść szkolenie instruktorów. Tu program przewiduje 40 lekcji określonych zająć, a także zdać egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Ministerstwo.

Marek Górny: Jak wygląda doskonalenie zawodowe instruktorów nauki jazdy na Słowacji?

Jaroslav Prekop: Jak wcześniej mówiłem, 222-243 godziny szkolenia wymagane dla uzyskania licencji, następnie co pięć lat obowiązkowe 40 lekcji. Oba te rodzaje szkoleń prowadzi SKVZA. Mamy własne ośrodki, które znajdują się w całej Republice Słowackiej. Dokładnie jest to13 ośrodków szkoleniowych. Wszystkie te kursy są płatne. Wnoszone przez kandydatów na instruktorów i instruktorów opłaty stanowią dochód Izby. Te środki SKVZA przeznacza na realizację działań statutowych. Możemy powiedzieć, że SKVZA się samofinansuje z tych dochodów.

Marek Górny: Wspomniał Pan wcześniej o zmianach, które mają nastąpić. Co przyniosą?

Jaroslav Prekop: To ważne zmiany. Ważność licencji instruktora będzie przedłużona do 10 lat. Obowiązkowe szkolenia dla instruktorów będą odbywały się już nie co pięć lat, ale już co roku. Instruktor będzie musiał ukończyć 8 godzin szkolenia rocznie. Wówczas też instruktor będzie zobowiązany dostarczyć do starostwa powiatowego zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia i na tej podstawie zostanie mu przedłużona karta instruktora (bez egzaminu końcowego). Kolejny obowiązek to dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

Marek Górny: Rozumiem, że są to na razie wstępne założenia, które dopracowujecie?

Jaroslav Prekop: Przygotowujemy ogólną zmianę w szkoleniu kierowców. Zmiana mają dotyczyć również w egzaminu końcowego. Dotychczas ten egzamin u nas realizuje policja Republiki Słowackiej.

Marek Górny: Dziękuję za rozmowę.

Jaroslav Prekop: Ja zapraszam do odwiedzenia nas na Słowacji.

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKUZA) - http://www.skvza.sk/