Przegląd prasy

Chcą instytucji Rzecznika Praw Kierowców i Kandydatów na Kierowców

25 maja 2018

Chcą instytucji Rzecznika Praw Kierowców i Kandydatów na Kierowców

W pierwszych dniach maja do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wpłynęła petycja w sprawie wszczęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia Rzecznika Praw Kierowców i Kandydatów na Kierowców jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony praw kierowców i kandydatów na kierowców.

Autorzy petycji – z opublikowanego tekstu dowiadujemy się, iż z Jeleniej Góry - uzasadniają niezbędność powołania takiej odrębnej instytucji. Piszą: - Powołanie Rzecznika Praw Kierowców i Kandydatów na Kierowców jest niezbędnym aktem dla tak dużej grupy społecznej jakim są kierowcy i kandydaci na kierowców, którzy uczestniczą zarówno w transporcie prywatnym, jak i zawodowym. W obecnym stanie prawnym omawiane grupy, nie mają żadnej instytucji do której mogliby się zwrócić ze swoimi skargami, wnioskami czy innymi problemami z którymi codziennie się stykają. Wskazują, iż byłoby to wzmocnienie pozycji tej grupy społecznej. Rzecznik miałby reprezentować ich interesy np. przed sądem, tam mógłby występować jako oskarżyciel posiłkowy. Też rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne przepisów ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami czy o transporcie drogowym.

Ponadto ewentualny rzecznik prowadziłby postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa kierowców, tez opracowywał i przedkładał Radzie Ministrów projekty aktów prawnych dotyczących ochrony praw kierowców, wnioskował o podjęcie stosownych inicjatyw ustawodawczych, opracowywał i wydawał publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedze o ochronie praw kierowców. Kolejnym zadaniem Rzecznika byłaby współpraca z organami władzy publicznej w celu

zapewnienia kierowcom i kandydatom na kierowców przestrzegania ich praw. Też analiza skarg kierowców i kandydatów na kierowców w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I konkludują: - Prawidłowe wypełnianie obowiązków przez Rzecznika, spowoduje większą świadomość praw kierowców i kandydatów na kierowców, ich ochronę w momencie konfliktu np. z pracodawcą, ośrodkiem szkolenia kierowców czy ośrodkiem egzaminacyjnym.

Czekamy na Państwa komentarze: tygodnik@prawodrogowe.pl

(jm)