Przegląd prasy

Czy będzie nieuchronna?

19 kwietnia 2021

Czy będzie nieuchronna?
(fot. screen)

Do dyskusji medialnej wróciła kwestia skutecznej ściągalności mandatów z fotoradorów, a dokładnie sytuacji, gdy trudno ustalić dane kierującego pojazdem. Rząd zaproponował, aby w takiej sytuacji płatnością obciążyć właściciela pojazdu. Stosowny przepis - jak się dowiadujemy z niepotwierdzonych źródeł – trafił do Krajowego Planu Odbudowy, na który mają być przeznaczone środki z unijnego Funduszu Odbudowy (ok. 24 mld euro). Rząd planuje uruchomienie tzw. ustawy fotoradarowej - donoszą media.

Krajowy Plan Odbudowy. Zakończone zostały konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak podsumowano trwały one 35 dni (26.2-2.4), w tym 3 dni spotkań z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej. Opinie są obecnie analizowane przez grupę ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Są już decyzje o pierwszych zmianach w dokumencie. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda skomentował: - To ogromne środki, dlatego chcieliśmy poznać opinie Polaków o projekcie, który przygotowaliśmy. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. Teraz pracujemy nad ostateczną wersją KPO. I właśnie na tę wersję czekamy.

Tzw. ustawa fotoradarowa. Z przywoływanych statystyk dowiadujemy się, iż w ubiegłym roku udało się wyegzekwować tylko ok. 40 proc. mandatów - tych z fotoradarów. Ta statystyka ma się zmienić. To cel podstawowy nowego przepisu. Po uchwaleniu ustawy zobowiązanym do zapłaty za wystawiony mandat ma być właściciel auta. Ustawodawcy uzasadniają, iż poprawi się także bezpieczeństwo na drogach. Kara stanie się nieuchronna. - Aby wyeliminować niepożądane zachowania kierowców, niezbędne jest wzmocnienie penalizacji popełnianych wykroczeń drogowych. Kara za nie musi stać się nieuchronna, tak aby ograniczyć nadmierne ryzyko wśród kierujących – to fragment często cytowanego ostatnio uzasadnienia przepisu. Projekt tzw. ustawy fotoradarowej, oczekiwał od 2017 r. teraz miał zostać już skierowany do Kancelarii Premiera z wnioskiem o jego wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wykaz prac legislacyjnych. Niestety tymczasem źródłem informacji są ustalenia dziennika „Fakt”, który właśnie doniósł, iż Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał do Kancelarii Premiera prośbę o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. GITD czeka na akceptację, by ruszyć z konsultacjami. Informacja nie jest potwierdzona. Tymczasem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nie znajdujemy przywoływanego projektu [kliknij]. (jm)