Legislacja

Ustawa tzw. hulajnogowa opublikowana! Wchodzi w życie 20. maja br.

20 kwietnia 2021

Ustawa tzw. hulajnogowa opublikowana! Wchodzi w życie 20. maja br.
RCL. Dziennik Ustaw. 2021.720. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]

(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw z dnia 19. kwietnia 2021 r. pod pozycją 720 opublikowana została Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 20 maja 2021 r. [kliknij]. Celem regulacji jest uporządkowanie ruchu nowych kategorii pojazdów: hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz  urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki).

Opublikowana w dniu wczorajszym tzw. ustawa hulajnogowa wprowadza zmiany w czterech ustawach:

- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. 2021.450, 463 i 694);

- ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. 2021.281);

- ustawie z dnia 21 maca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 2020.470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54);

- ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. 2020.1268 i 1517).

Ustawodawca znowelizował następujące definicje:

droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;”,

uczestnik ruchu – pieszego, osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej;”,

ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;”,

pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch;

pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego;”

Dodane zostały definicje:

urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Proces legislacyjny zakończony, ustawa opublikowana, za 30 dni wejdzie w życie, tymczasem jeżeli macie Państwo problemy z interpretacją przepisów poprosimy ekspertów o wyjaśnienia. Czekamy na pytania: tygodnik@prawodrogowe.pl