Przegląd prasy

Czy transport drogowy jest bezpieczniejszy?

23 października 2018

Czy transport drogowy jest bezpieczniejszy?
Uczestnicy konferencji poświęconej bezpieczeństwu w transporcie ciężkim. Warszawa, 22.10.2018 r.(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, odbyła się konferencja zorganizowana przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) poświęcona bezpieczeństwu w transporcie ciężkim.

Zaproszonych przywitał Bartłomiej Morzycki, prezes zarządu PBD. Wystąpienia otwierające wygłosił Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców TRANSPORT i LOGISTYKA POLSKA oraz Łukasz Bryła, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Przedstawiciel ITD informował, iż z 200 tys. przeprowadzonych rocznie kontroli drogowych – według obecnego stanu – 7% (wcześniej 30%) z nich kończy się nałożeniem sankcji. Ponadto one najczęściej nie mają bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednym z wątków wystąpienia Macieja Wrońskiego były problemy szkolenia kierowców zawodowych. Ocenił, iż nie jest ono zadawalające, albowiem w ośrodkach wykorzystywane są małe pojazdy z przyczepami, nie ma tam aktualnie używanych nowoczesnych pojazdów z naczepami. – Musimy ich uczyć od początku – podkreślał mówca i dodał, iż właśnie w tym momencie można mówić o rezerwach. Przywołał statystyki: 80% ładunków w Europie jest przewożonych po drogach. Oczywiście im więcej samochodów na drogach, im więcej kierowców, tym większe prawdopodobieństwo wypadków. Jesteśmy zainteresowani bezpieczeństwem nie tylko ze względów społecznych, ale też biznesowych – mówił. Analizując możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podsumował: - Bezpieczeństwo to są koszty. Wskazał na konkretne możliwości działań w tym zakresie, mówił o industrializacji transportu i pojazdach ekologicznych, o gospodarce 4.0, automatyzacji, przetwarzaniu danych, o logistyce itd.

Prezentację raportu bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów DEKRA 2018 przedstawił Mariusz Mankiewicz, wiceprezes zarządu. Mówiąc o działaniach DEKRY, w tym akcjach i kampaniach ogłosił, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęta została kampania skierowana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, akcja poświęcona bezpieczeństwu młodych kierowców, tych którzy wsiadają do swojego pierwszego samochodu. Omówiony raport 2018 jest niezwykłym źródłem informacji i pogłębionych analiz. M. Mankiewicz podsumował przywołując postulaty: badania okresowe powinny uwzględniać odpowiednio wysoki standard minimalny oceny kluczowych podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; brak możliwości trwałego wyłączenia systemów bezpieczeństwa przez kierowców; elektroniczny asystent skrętu, który powinien należeć do wyposażenia obowiązkowego; egzekwowanie zapinania pasów bezpieczeństwa; skuteczne zabezpieczanie ładunków (w tym nowoczesne systemy) i postępowania z materiałami niebezpiecznymi; dostosowanie infrastruktury drogowej do szybko rosnącej ilości przewozów drogowych. Zakończył: - Absolutną koniecznością dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poza działaniami z zakresu „Best practice” są spójne statystyki w obszarze wypadków drogowych.

W zaplanowanym panelu ekspertów, który dotyczył polskim realiom możliwości poprawy bezpieczeństwa na drogach, uczestniczyli: Łukasz Bryła (ITD), Maria Dąbrowska-Loranc (ITS), Marcin Fleiger (GRSP), Andrzej Łabęcki (Klub Polskiego Truckera), Maciej Wroński (prezes TLP). Ostatni z wymienionych podkreślił m.in., iż bezpieczeństwo najskuteczniej poprawią rozwiązania systemowe np. promowanie i nagradzanie użytkowników pojazdów ekologicznych. Łukasz Bryła komentując raport DEKRY wskazał na ogólnoeuropejski i polski trend mniejszej ilości wypadków drogowych pomimo dynamicznego wzrostu ilości pojazdów na drogach. Kierowcy zawodowi w roku 2017 r. spowodowali niecałe 4% wypadków i odpowiednio 6% zabitych na drogach – przypominał. – Kierowcy zawodowi – w porównaniu do kierowców samochodów osobowych - stwarzają na drogach o wiele mniejsze ryzyko. Wszystko wskazuje na to, że zarówno legislacja, jak i działania służb oraz technologie – spowodowały to, że transport ciężki jest coraz bardziej bezpiecznym – podsumował.

Oceny stanu oznakowania odblaskowego pojazdów ciężarowych w Polsce dokonał Rafał Hrynyk (3M Poland). Podnoszeniu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i dobrym praktykom w tym zakresie swoją prezentację poświęcił Łukasz Sierant (DHL Polska). Stan zdrowia kierowców zawodowych a bezpieczeństwo były przedmiotem prezentacji Patrycji Rubik (Fundacja Truckers Life).

Podsumowując dorobek konferencji, Konrad Romik powiedział: - Dużo dzisiaj mówiliśmy o edukacji i zmianie mentalnej, czyli jak my – uczestnicy ruchu drogowego – przyczyniamy się do poprawy ruchu drogowego, czy wręcz przeciwnie. (…) Szczególną uwagę zwracam na skalę wypadków. 4% kwestia związana z samochodami ciężarowymi, spowodowania wypadków drogowych na skutek czego sprawcy odpowiadają za 6% wszystkich wypadków ze skutkiem śmiertelnym (…), wydaje nam się, że to jest mało, ale to jest o 6% za dużo. K. Romik apelował o walkę o poprawę bezpieczeństwa w każdym obszarze. Przypomniał, iż istnieje tzw. kalendarz działań w zakresie brd, obejmujący zarówno inicjatywy publiczne, jak i samorządowe, tam również powinny być zapisane działania w sferze biznesu, również kwestie patronowania tym ważnym wydarzeniom. W tym kalendarzu każdy może zapoznać się z podejmowanymi działaniami – informował. – Ta wzajemna wymiana informacji, które nazywamy dobrymi doświadczeniami, dobrymi praktykami, ma niezmierne znaczenie, bo aby poprawiać bezpieczeństwo trzeba mieć partnerów – zakończył sekretarz.

Trudno w jednej relacji omówić tak wiele interesujących zagadnień i wypowiedzi, redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS będzie publikowała wypowiedzi, będzie rozmawiała z uczestnikami tej niezwykle interesującej konferencji. (jm)