Przegląd prasy

Dementi ministra Andrzeja Adamczyka w sprawie dróg szybkiego ruchu

12 grudnia 2022

Dementi ministra Andrzeja Adamczyka w sprawie dróg szybkiego ruchu
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

- Nigdy nie było takiego momentu, w którym w Ministerstwie Infrastruktury czy na posiedzeniu rządu rozmawialibyśmy, dyskutowalibyśmy nad tym, aby zmienić status dróg ekspresowych w Polsce, zamienić je na drogi autostradowe - podkreślił Andrzej Adamczyk.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury zapytany o informacje pojawiające się w mediach, iż drogi ekspresowe mają zostać przekształcone w autostrady, a tym samym też objęte opłatą za przejazd zdementował doniesienie. Mówił: - Nigdy nie było takiego momentu, w którym w Ministerstwie Infrastruktury czy na posiedzeniu rządu rozmawialibyśmy, dyskutowalibyśmy nad tym, aby zmienić status dróg ekspresowych, zamienić je na drogi autostradowe. - Rząd deklarował po wielokroć, że nie będą wprowadzone opłaty za przejazd drogami ekspresowymi w Polsce - podkreślił Andrzej Adamczyk. Jednocześnie wyjaśniał, iż owszem pomysł taki powstał, ale wyłącznie w ramach grupy inżynierów, w ramach wewnętrznej dyskusji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O pomyśle dowiedział się z tych samych doniesień medialnych. Zapewniał: - Takie zmiany wprowadza tylko i wyłącznie Rada Ministrów na wniosek właściwego ministra. Oświadczam, że ja takiego wniosku nie złożę, żeby zamienić drogi ekspresowe na autostradowe. (jm)