Przegląd prasy

Dementi resortu infrastruktury

25 sierpnia 2021

Dementi resortu infrastruktury
(grafika – screen)

Ministerstwa Infrastruktury dementuje [kliknij] informacje zamieszczone w artykule pt. „30 tys. grzywny zł za błahostki” [kliknij] - opublikowanym w Dzienniku „Gazeta Prawna” - 24.8.2021: Nie będzie mandatu 30 tys. zł za drobne wykroczenia - czytamy.

Redakcja Dziennika „Gazeta Prawna” poinformowała swoich czytelników: - Jazda bez świateł mijania, tamowanie ruchu, niezachowanie ostrożności na drodze wewnętrznej czy nieusuwanie zasp śnieżnych – m.in. za takie wykroczenia rząd chce karać maksymalną grzywną. Swoją opinię uzasadnia następująco: - Zamiast zaostrzyć sankcje za poszczególne czyny, projektodawca idzie na skróty i podnosi kary za wszystkie wykroczenia opisane w rozdziale XI kodeksu wykroczeń (przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji). W rezultacie kary mogą być takie same zarówno za błahe, jak i za poważne wykroczenia. A w niektórych sytuacjach poważniejsze naruszenie będzie wręcz karane łagodniej niż to mniej groźne. Autor artykułu ocenia: - Ale już podniesienie maksymalnej grzywny nie tylko za najpoważniejsze wykroczenia, lecz także za te ujęte w całym rozdziale XI k.w., prowadzi do prawdziwych absurdów.

Resort oficjalnie sprostował opublikowane informacje:

D e m e n t i (pełne brzmienie):

Ministerstwo Infrastruktury dementuje informacje zamieszczone w dzisiejszym [24 sierpnia 2021 r. - przyp. red. PD@N] artykule Dziennika Gazety Prawnej „30 tys. zł grzywny za błahostki. Tak rząd chce zaostrzyć kary za łamanie przepisów drogowych”.

Teza zawarta w artykule jest całkowicie nieuzasadniona. Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, nie przewiduje podwyższenia do 30 tys. zł kar za drobne przewinienia wskazane w artykule, takie jak „jazda bez świateł mijania, tamowanie ruchu, niezachowanie ostrożności na drodze wewnętrznej czy nieusuwanie zasp śnieżnych”.

W projekcie wskazano minimalne wysokości kar za wybrane wykroczenia, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Chodzi o wyeliminowanie negatywnych zachowań na drodze skutkujących najtragiczniejszymi wypadkami, często ze skutkiem śmiertelnym. Przykładami takich naruszeń są m.in. znaczące przekraczanie dopuszczalnej prędkości, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych), czy omijanie opuszczonych zapór na przejeździe kolejowym.

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Co ważne, wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym, ma wynieść do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Zatem maksymalna wysokość grzywny może zostać orzeczona jedynie przez sąd za najbardziej drastyczne wykroczenia, które wpływają na ryzyko utraty życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Więcej o nowelizacji na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zwiekszamy-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego5

Zespół prasowy Biuro Komunikacji Ministerstwo Infrastruktury

W projekcie ustawy zmienić się może wiele - tekst został przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Sejmu. Tu oczekuje na wprowadzenie pod obrady plenarne. (jm)