Legislacja

Czy istnieje ryzyko, że środki z mandatów zostaną przeznaczone na inne cele niż poprawa brd?

25 sierpnia 2021

Czy istnieje ryzyko, że środki z mandatów zostaną przeznaczone na inne cele niż poprawa brd?
- Zgodnie z projektem ustawy (druk nr 1504) ewentualne środki z grzywien pochodzące z wykroczeń drogowych regulowanych niniejszą ustawą będą stanowiły wpływy Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przeznaczone wyłącznie na działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych lub tworzące bezpieczną infrastrukturę drogową – pisze Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy środki finansowe z podwyższonych mandatów zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach lub budowę nowych dróg? Jakie konkretne działania resort zamierza prowadzić w tym celu? Pyta poseł Marian Kierwiński. Przedstawiciel resortu infrastruktury informuje, iż zostaną przeznaczone wyłącznie na działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych lub tworzące bezpieczną infrastrukturę drogową.

W Sejmie na rozpoczęcie procedowania oczekuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Chwilę Marian Kierwiński zgłosił interpelację nr 25687 w sprawie zmian w Prawie o ruchu drogowym. Adresat - minister infrastruktury. Poseł nawiązując do zaproponowanej przez Radę Ministrów maksymalną wysokość grzywny - podniesioną z 5 tys. zł do 30 – w przypadku wykroczeń drogowych i maksymalnej wysokości grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym oraz wysokości mandatu karnego do kwoty 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h – poseł pyta: - Na co zostaną przeznaczone środki finansowe, które trafią do budżetu dzięki podwyższeniu wysokości tych grzywien? I dalej: - Czy te środki finansowe zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach lub budowę nowych dróg? Jakie konkretne działania resort zamierza prowadzić w tym celu? Czy w opinii Pana Ministra istnieje ryzyko, że te środki zostaną przeznaczone na inne cele niż poprawa bezpieczeństwa na drogach? Czy Pan Minister ma pewność, że nie zostaną one przeznaczone na realizację np. programów socjalnych typu "Rodzina 500 plus"?

Przedstawiciel resortu infrastruktury - Rafał Weber, sekretarz stanu potwierdza: - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504) zakłada, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek kwot z grzywien regulowanych powyższą ustawą zostaną one przekazane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie tylko: zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, budowy lub przebudowy dróg krajowych. I dalej: - Zgodnie z projektem ustawy (druk nr 1504) ewentualne środki z grzywien pochodzące z wykroczeń drogowych regulowanych niniejszą ustawą będą stanowiły wpływy Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przeznaczone wyłącznie na działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych lub tworzące bezpieczną infrastrukturę drogową. Należy jednocześnie wskazać, że w obecnym stanie prawnym środki pochodzące z grzywien nakładanych w ramach wykroczeń drogowych zgodnie z Kodeksem Wykroczeń stanowią wpływy budżetu państwa. (jm)