Przegląd prasy

Dialog trwa. Dyrektor Twardowski rozmawia z przedstawicielami osk

7 września 2013

58bd84e2c4d9cd2448dfe603b2a3a1065adacd2a

(Fot.: PD@N 472-68oigosk)

Jak dowiadujemy się z relacji prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie, Romana Stencla, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym “MOLO” w Smardzewicach nad zalewem sulejowskim w ramach konferencji PIGOSK odbyło się spotkanie z pełniącym obowiązki dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Łukaszem Twardowskim. To było pierwsze spotkanie nowego dyrektora z przedstawicielami środowiska szkoleniowców kandydatów na kierowców. Otóż dyrektor miał poinformować, iż dzień wcześniej odbyło się “burzliwe” spotkanie z dyrektorami WORD-ów, które użytkują system teleinformatyczny konsorcjum ITS-Sygnity. Priorytetowym zadaniem realizowanym przez departament jest scenariusz zaprezentowany 28.08.2013r przez wiceministra MTBiGM Macieja Jankowskiego na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - informował dyrektor Twardowski. Przypomnijmy zapowiedziane zostało ujednolicenie systemu teleinformatycznego oraz bazy pytań egzaminacyjnych we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych kraju. Postawiony cel ma realizować przyszłe konsorcjum ITS/PWPW. Prezes Stencel informuje: “ujednolicenie i weryfikacja bazy pytań egzaminacyjnych przez ekspertów MTBiGM wymagają zmiany uokp. Dyr. Twardowski odpowiedział twierdząco na moje pytanie cyt. “czy do grona ekspertów zostaną powołani również instruktorzy nauki jazdy rekomendowani przez organizacje społeczne środowiska osk?” Ustosunkowując się do (momentami wysoce emocjonalnej) dyskusji oraz zarzutów przerwania dialogu i nie realizowania zawartego w marcu br. kontraktu ze stroną społeczną reprezentowaną przez zespół roboczy (vide notatka dla min. T. Jarmuziewicza z 16 kwietnia 2013 r.) - dyr. Twardowski oświadczył, że Jego obecność tutaj dowodzi, że dialogu nie przerwano, a przywołany kontrakt będzie realizowany! 10 i 11 września br. będzie w Sejmie, gdzie ma zamiar rozmawiać z przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury p. Posłem Stanisławem Żmijanem między innymi nt. złożonego 20 czerwca 2013 r. projektu ustawy o zmianie uokp. O efektach rozmów poinformuje. Na zakończenie spotkania wręczyłem dyr. Twardowskiemu tekst projektu z 20.06.2013 r. ustawy o zmianie uokp i niektórych innych ustaw, vide fotografia. W kuluarach uzgodniono termin spotkania w DTD MTBiGM z przedstawicielami organizacji społecznych środowiska osk na 17 września 2013 r.”