Przegląd prasy

Do kodeksu trafi przestępstwo zabójstwa drogowego (homicide sur la route)

18 lipca 2023

Do kodeksu trafi przestępstwo zabójstwa drogowego (homicide sur la route)
Élisabeth Borne - francuska polityk, inżynier i urzędniczka państwowa, w latach 2015-2017 prezes RATP, w latach 2017-2019 minister do spraw transportu, od 2019 do 2020 minister do spraw transportu przy ministrze ekologii, w latach 2020-2022 minister do spraw pracy, od 2022 premier Francji (pierwsza od 30. lat kobieta). Premier zapowiada zmiany dotyczące kierowców wsiadających za kierownicę po spożyciu alkoholu czy użyciu narkotyków. W konferencji prasowej uczestniczyli także: Éric Dupond-Moretti i Gérald Darmanin. Matignon 17.07.2023 [kliknij] (fot. screen)

We Francji prace zakończyła Międzyresortowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o efektach jej pracy wczoraj - w trakcie specjalnej konferencji prasowej - informowała premier Élisabeth Borne. Zapowiedziano szereg nowych rozwiązań jak np. automatyczne zatrzymanie prawa jazdy w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, czy wprowadzenie do kodeksu karnego kategorii przestępstwa - zabójstwa drogowego. Rząd zdecydowanie zaostrza postępowanie wobec kierowców pod wpływem alkoholu czy po użyciu narkotyków.

W trakcie konferencji prasowej informującej dziennikarzy o ustaleniach i propozycjach Międzyresortowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CISR - Comité interministériel de la sécurité routière) premier przypominała, że kierowcy pod wpływem narkotyków są odpowiedzialni za jeden z pięciu wypadków drogowych we Francji, przywołała serię mających ostatnio miejsce tragedii na drogach (w tym spektakularnym wypadku spowodowanym przez słynnego komika Pierre'a Palmade'a będącego pod wpływem kokainy, czy śmiercią trzech policjantów na drodze w Roubaix, te dramaty ożywiły debatę wokół ich kwalifikacji prawnej). Zapowiedziano ewentualne wprowadzenie do kodeksu nowej kategorii przestępstwa - „zabójstwa drogowego” (homicide sur la route), trwają prace w resortach sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Takie rozwiązanie od dawna jest postulowane przez różne stowarzyszenia brd.

- Obecnie czyny kierowców powodujące śmierć człowieka, nawet pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mieszczą się w kategorii „nieumyślnego spowodowania śmierci” (homicide involontaire). Rodziny ofiar są wstrząśnięte taką kwalifikacją nieumyślnego spowodowania śmierci” - informowała premier. - Jesteśmy po to, by lepiej wspierać ofiary, lepiej je rozpoznawać, a nie zaostrzać sankcje. Te nie zostały zmienione - dodała w swoim oświadczeniu. Te i inne zapowiedziane regulacje mają wzmocnić ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego, wspierać ofiary, eliminować zachowania najbardziej niebezpieczne. Rząd apeluje o szybkie procedowanie zmian, oczywiście projekt ustawy musi zostać rozpatrzony i uchwalony w parlamencie, konieczne jest uchwalenie modyfikacji art. 221-6-6 kk. (jm)