Przegląd prasy

Edukacja rowerowa - dobra praktyka

11 czerwca 2015

c2702335c6cfa8c19980f5171e166bab99ed639d

b45f08c2ba4509d0a45801cc40d2731af950abf7

83c088e25ea6a6da0bc51bdbae62aa870264618f

(519-80-82 fot. WORD Białystok)

W dniu 11 czerwca br., w Białymstoku, odbyła się Konferencja “Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka”,zorganizowana przezStowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Urząd Miejski w Białymstoku pod patronatem honorowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. Tematem przewodnim Konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany systemu szkolenia rowerzystów w Polsce. Autorzy projektu “Rowerowa szkoła” wraz z przedstawicielami Wrocławia, Lublina, Krakowa i Olsztyna, prezentowali słuchaczom, swoje doświadczenia związane z wdrażaniem nowatorskich metod edukacji rowerzystów, na różnych poziomach zaawansowania. Temat rowerowej edukacji uważamy za jak najbardziej aktualny i istotny, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie rowerowym środkiem transportu, związane z coraz bogatszą infrastrukturą rowerową i łatwym dostępem do rowerów, wynikającym choćby z funkcjonowania systemu BIKeR. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Urzędu Miasta w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Straży Miejskiej w Białymstoku jak też przedstawiciele okolicznych szkół, którzy włączyli się w dyskusję nad prezentowanymi i omawianymi zagadnieniami.