Przegląd prasy

Fundusze na szkolenia z bezpieczeństwa na drogach

8 listopada 2018

Fundusze na szkolenia z bezpieczeństwa na drogach
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju (fot. MIiR)

Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju poinformował, iż na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” przeznaczono 4,25 mln zł, środków z funduszy unijnych. Zaplanowano 80 szkoleń w 16 województwach, ich uczestnikami będą samorządowcy.

Ministerstwo Infrastruktury - Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały 7 listopada 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Projekt opiewa na 5 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 4,25 mln zł – informował Jerzy Kwieciński. Jak dalej przypomniał szef MIiR wszystkich dróg w Polsce mamy 420 tys., z tego 400 tys. to są drogi samorządowe - głównie lokalne. Zarządcami tych dróg są samorządowcy. Projekt nazwany „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” ma na celu podniesienie kompetencji 3,5 tys. samorządowców, odpowiedzialnych za zarządzanie drogami lokalnymi. Szkolenia mają zostać zindywidualizowane i koncentrować się będą na przyczynach wypadków w danym regionie. Zakres merytoryczny przyszłych projektu przede wszystkim będzie dotyczył: tworzenia i opiniowania projektów organizacji ruchu, wdrażanie i uspakajanie ruchu, sygnalizacja świetlna, stosowanie prawidłowego oznakowania drogowego, współpraca na rzecz brd pomiędzy zarządcami dróg i policją. Jak uzupełnił Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury, uczestnicy przyszłych szkoleń to przede wszystkim osoby odpowiedzialne za projekty organizacji ruchu. - Dodatkowo przewidujemy szkolenia dla członków wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego – przekazał M. Chodkiewicz. (jm)

Komunikat Ministerstwa Rozwoju: 80 szkoleń, 16 województw, tysiące samorządowców z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takie będą efekty projektu edukacyjnego, na który trafi 4,25 miliona złotych z funduszy unijnych.

Umowę o dofinansowanie podpisali dzisiaj Krzysztof Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która będzie realizować to przedsięwzięcie.

Nazwa projektu to „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”. Jego wartość to 5 milionów złotych, a dofinansowania unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko – 4,25 miliona złotych.

Szkolenia będą skrojone na miarę – każde szkolenie będzie się skupiało na przyczynach wypadków w danym regionie. Ich uczestnikami będą samorządowi zarządcy dróg - osoby zaangażowane w procedury zarządzania ruchem drogowym, opiniujące i zatwierdzające do realizacji projektów organizacji ruchu oraz odpowiedzialne za jego prawidłową organizację. Będzie to około 3500 osób z całego kraju.

Jaki jest cel tych szkoleń?

"Na drogach ma być bezpieczniej. W zeszłym roku w Polsce doszło do ponad 30 tysięcy wypadków drogowych. Zginęło w nich blisko 3 tysiące osób. Jeśli te szkolenia pozwolą ocalić chociaż jedno życie, będą warte każdej złotówki" – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodaje, że szkolenia to tylko element całej palety działań.

"Równie ważne są podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz współpraca pomiędzy administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi" – podsumował Kwieciński.