Przegląd prasy

Hulajnogista na jezdni o dopuszczonej prędkości powyżej 30 km/godz. - opinia policjantów

13 sierpnia 2021

Hulajnogista na jezdni o dopuszczonej prędkości powyżej 30 km/godz. - opinia policjantów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Postawiono pytanie - Czy mogę poruszać się hulajnogą elektryczną po jezdni, jeśli prędkość na niej jest wyższa niż 30 km/h, a brakuje infrastruktury rowerowej? Resort infrastruktury przywołał przepis art. 33a ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij]. Niestety okazuje się, iż policjanci często przepis interpretują inaczej. Po wyjaśnieniach nadal pozostaje wątpliwość: Pytanie do osób, które twierdzą, że odpowiedź brzmi "nie", który przepis zabrania mi jazdy po jezdni drogi w tym konkretny przypadku?

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w odpowiedzi na pismo instruktora nauki jazdy Andrzeja Łapy w sprawie poruszania się hulajnóg elektrycznych po jezdni, jeśli prędkość na niej jest wyższa niż 30 km/godz. a brakuje infrastruktury rowerowej - poinformował pytającego, iż obowiązujące z dniem 20 maja br. przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym określają części drogi, po których może poruszać się osoba używająca hulajnogi elektrycznej. I nie zezwalają kierującemu hulajnogą elektryczną na poruszanie się po jezdni drogi, na której dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km/h.

Wymieniony instruktor, ale też inni zainteresowani kwestią o opinię poprosili policjantów. Ku zaskoczeniu odpowiedź resortu - autora nowelizacji – dla stróżów prawa jest mniej oczywista niż w przywołanej interpretacji. Oto cytaty kilku z odpowiedzi:

- Ten głos w sprawie jest bardzo istotny a przepisy muszą być jasne i zrozumiałe zarówno dla użytkowników tych pojazdów jak i służb kontrolnych – pisał 27 maja kom. Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

- W przypadku obowiązującej na jezdni prędkości powyżej 30 km/h jazda po niej hulajnogą elektryczną jest niedozwolona – jeszcze 24 maja odpowiadał kom. R. Opas;

- mija kilka dni, mamy 4 czerwca i kom. R. Opas wyjaśnia: - Przepisy dotyczące e-hulajnóg i innych urządzeń ujętych w nich miały na celu przede wszystkim uregulowanie sposobu poruszania się nimi na terenie miast, gdzie popularność tych pojazdów jest bardzo duża. Znowelizowane przepisy ruchu drogowego aktualnie nie zakazują poruszania się hulajnogą elektryczną we wskazanym przez Pana przypadku. Tutaj komisarz jednak przestrzega: - Przede wszystkim należy jednak ocenić sytuację pod kątem bezpieczeństwa, decydując się na wykorzystanie tego środka transportu w takim miejscu, szczególnie biorąc pod uwagę natężenie ruchu i trajektorie drogi;

- (…) znowelizowane przepisy ruchu drogowego w obecnej chwili nie zakazują poruszania się e-hulajnogą w opisywanym przez Pana przypadku - odpowiada na korespondencję z 28 lipca br. mł. asp. Łukasz Starz, asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej;

- (…) w odpowiedzi na korespondencję z dnia 29 lipca 2021 r. informuję: - Warunki korzystania z hulajnogi elektrycznej, są dokładnie takie jakie zostały Panu przedstawione przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i w takim zakresie przepisy te są stosowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Reasumując: w przypadku braku infrastruktury rowerowej, przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości na jezdni powyżej 30 km/h, kierujący hulajnogą elektryczną, może poruszać się zarówno jezdnią, jak i chodnikiem. Obowiązujące przepisy nie zabraniają, w opisanej przez Pana sytuacji, korzystania z jezdni - odpowiada mł. asp. Tomasz Kociarz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie;

- 30 lipca, kom. Mgr Tomasz Bratek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, krótko odpowiada pytającemu: - (…) Tut. Wydział podziela pogląd o możliwości poruszania się hulajnogą elektryczną po jezdni i braku obowiązku poruszania się tym pojazdem po chodniku – w sytuacji, kiedy brak jest drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów wyznaczonych dla kierunku, w którym poruszamy się lub zamierzamy skręcić. Niezależnie od powyższego, w ewentualnych dyskusjach lub rozważaniach w tym zakresie warto pamiętać, że wykroczenie popełniamy wtedy, gdy dopuszczamy się zachowań niezgodnych z obowiązującymi nakazami lub zakazami. Skoro w opisanej sytuacji jazda chodnikiem - nie jest nakazana, a jazda po jezdni – nie jest zabroniona, to nie sposób uznać, że takie zachowanie samo w sobie nosi znamiona czynu zabronionego jako wykroczenie.

- opatrzona datą 31 lipca br. kolejna odpowiedź - asp. sztab. Krzysztof Lewicki, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wyjaśnia: - Artykuł 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że „kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jeżeli są one wyznaczone (…)”. Zatem przepis ten traktować należy jako zasadę i obowiązek. Dalej w art. 33a ustawodawca wskazuje „Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h (…)”. Nadal słowo „obowiązany” podtrzymuje zasadę. W punkcie drugim tego samego artykułu czytamy, że „korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy (…) ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h”. Należy to rozumieć jako sytuację, która stanowi odstępstwo od normy i gwarancję bezpieczeństwa. W naszej ocenie ustawodawca daje możliwość zaprzestania jazdy po jezdni i wejścia z urządzeniem na chodnik w celu ochrony życia i zdrowia użytkownika hulajnogi. Należy doszukiwać się w tym przypadku analogii do statusu rowerzysty, który również co do zasady korzysta z jezdni, a jedynie w wyjątkowych przypadkach może poruszać się po chodniku. Chodnik przeznaczony jest jednak co do zasady dla pieszych. W związku z tym to pieszy na chodniku jest uprzywilejowany w stosunku do użytkownika hulajnogi elektrycznej. Nie jest zabronione korzystanie z jezdni w miejscach, gdzie występuje chodnik, a dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Jednak do oceny użytkownika hulajnogi należy oszacowanie ryzyka wystąpienia ewentualnego zdarzenia drogowego;

Pytający nadal nie ma pewności co do możliwości jazdy hulajnogą elektryczną po jezdni z limitem do 30 km/h i pyta: Pytanie do osób, które twierdzą, że odpowiedź brzmi "nie", który przepis zabrania mi jazdy po jezdni drogi w tym konkretny przypadku?

O wypowiedź poprosiliśmy także prawnika. O małą spekulację biegłego sądowego. (jm)