Przegląd prasy

ITS: Zestresowani jeżdżą agresywniej

18 maja 2016

W Instytucie Transportu Drogowego w Warszawie odbyła się konferencja pn.: “Skłonności do zachowań agresywnych oraz ich związek z prowadzeniem pojazdu wśród kierowców flotowych”. Licznie przybyłych powitał dyrektor ITS Marcin Ślęzak (fot. 1), następnie o problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działaniach Krajowej Rady BRD mówił jej sekretarz Konrad Romik (fot. 2). Maria Dabrowska-Loranc zaprezentowała działania i inicjatywy ITS w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mówiła o działalności naukowo-badawczej; popularyzatorskiej, współpracy ze środowiskiem i współpracy z zagranicą, a tu przede wszystkim o: Polskim Obserwatorium BRD; Kampanii Klub Pancernika Klika w Fotelikach; Centrum Edukacji BRD; o projektach krajowych; zobowiązaniach ITS w ramach Europejskiej Karty BRD itd. Anna Olejniczak (fot. 5), psycholog projektu ITS wystąpienie swoje poświęciła problematyce wymuszeń i konfliktów – agresji drogowej wśród kierowców flotowych. Brawa słuchaczy otrzymał Adam Pietrzak (fot. 9) lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej. Wystąpienie dotyczyło problemów toksykomanii wśród kierowców flotowych. Swoje wystąpienie – momentami przerażające - podsumował: będziemy postulowali obowiązkowe badania psychologiczne wszystkich kierowców, nie tylko zawodowych. W programie zaplanowano także kolejne prezentacje, a tu: “Agresywna jazda - przekleństwo polskich dróg czy światowa epidemia?” - prelegent Michał Zmitrowicz, promotor brd; “Flota pod specjalnym nadzorem. W jaki sposób skutecznie wykrywać i efektywnie zarządzać ryzykiem agresywnych zachowań kierowców pojazdów służbowych?” - prelegent Wojciech Kukuła, redaktor naczelny miesięcznika “FLOTA”; “Wpływ Fleet Managera na postawę kierowców flotowych” - prelegent Adam Kornatowski, fleet manager ABB sp. z o.o. oraz “Wpływ agresywnej jazdy na zachowanie za kierownicą” - instruktor techniki jazdy Skoda Auto Szkoła.

Tyło to bardzo interesujące spotkanie, do tematyki tej będziemy wracali na łamach tygodnika wielokrotnie. - Agresja może być w każdym z nas! Poznając jej mechanizm powstawania, możemy łatwo ją kontrolować - podkreślają eksperci.

bbbedf12025197af770ad6f4b5930c69b88fdce3

7f9b9b9af4c4629c3f34ce0df89f6aaff27ee545

64b7d3cbf0da1aa6432906b12d45ffaa1709439e

4a978f91f89679a5c24b4cdadf20b570bfb00718

263ce09d0e2e6d437ebff61075e415ab773ee45b

d3fdc6766310a82f089b1d424397f386f5f24817

3d0d4ac65a7cf3dcb3f8b77a8b63868efd4e9fba

cf61c5256986b0016d40a561e3ba65bb8a032be4

557b9881b88114ae9161425ccf19ddb4afe01961

(538-83-91 fot. jola michasiewicz)

Badania przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego wskazują, że kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym.

Skąd biorą się agresywne zachowania wśród kierowców, zwłaszcza kierowców pojazdów służbowych? Wiele zależy od indywidualnych cech osobowości, równowagi emocjonalnej, poczucia wartości, pewności siebie, czy chęci dominacji i rywalizacji na drodze. Przeświadczenie o anonimowości lub bezkarności, potęgowane niekiedy przez substancje psychoaktywne także decydują o zachowaniu kierowców. Czynnikiem, który ma niebagatelne znaczenie na zachowanie na drodze jest także stres, który w przypadku kierowców pojazdów służbowych wynika z charakteru pracy, gdzie podstawową trudnością jest konieczność częstego i szybkiego przechodzenia od głównych zadań zawodowych do czynności związanych z prowadzeniem samochodu. - Wstępne wyniki badań, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego we współpracy ze Skoda Auto Szkoła na grupie 350 uczestników, wskazują jednoznacznie, że kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym, podkreśla Anna Olejniczak, psycholog koordynujący badanie ITS. - Nadmiar obowiązków może stanowić czynnik sprzyjający wystąpieniu agresji drogowej, zwłaszcza, że źródłem zachowań agresywnych jest często frustracja jakiejś potrzeby (np. sprostanie obowiązkom czy konieczność wywiązania się z obietnic, itp). Należy jednak pamiętać, iż definicja agresji w ruchu drogowym może odbiegać od tradycyjnie rozumianej agresji, jako intencjonalnego czynu mającego na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie, podkreśla dr Ewa Odachowska, psycholog transportu ITS. - Pod szyldem agresji w ruchu drogowym wymienia się zarówno agresywną jazdę, gniew za kierownicą oraz tzw. zjawisko road rage, czyli furię drogową. Co istotne, wszystkie one stanowić mogą realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, dodaje dr Ewa Odachowska. - Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami za kierownicą, to cel kampanii edukacyjnej “Wyładowujesz się!”, która skierowana jest w głównej mierze do kierowców pojazdów służbowych, tłumaczy Mariusz Zbyszyński z Centrum Telematyki Transportu ITS. W kampanii zostaną wykorzystane wyniki badań ITS, m.in. dotyczące indywidualnych predyspozycji kierowców, które mogą wiązać się ze skłonnością do zachowań agresywnych, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do opracowania efektywnych metod radzenia sobie z czynnikami stresogennymi wśród kierowców aut służbowych. Autorami kampanii “Wyładowujesz się!”są:Instytut Transportu Samochodowego oraz Skoda Auto Szkoła. Kampaniazostała objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.