Przegląd prasy

Jak poinformowało nas Ministerstwo Infrastruktury - po pierwsze piesi

3 stycznia 2017

Jak poinformowało nas Ministerstwo Infrastruktury - po pierwsze piesi
Przewodniczący KRBRD Andrzej Adamczyk, zastępca Justyna Skrzydło, sekretarz Konrad Romik

Jak poinformował redakcję tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS Zespół Prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obradująca w dniu 21 grudnia 2016 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), na swoim plenarnym posiedzeniu omówiła plany na rok 2017. Wśród nich zagadnienia:

- podjęcia interwencji w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących pojazdami; 

- analizy dotychczas przeprowadzonych projektów i zintensyfikowania działań wskazanych w Rekomendacjach, o których mowa w sprawozdaniu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w roku 2015”;

- podjęcia działań m.in. w obszarze zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, legislacji, badań i wytycznych w zakresie BRD oraz edukacji.

Na posiedzeniu dokonano także analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie od stycznia do listopada 2016 r. i podsumowano działania KRBRD zrealizowane w upływającym roku.

KRBRD debatowała w składzie: przewodniczący Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury i budownictwa), zastępca przewodniczącego Justyna Skrzydło (wiceminister infrastruktury i budownictwa), sekretarz Konrad Romik, przedstawiciele organów i instytucji o charakterze doradczym oraz innych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.