Przegląd prasy

Kiedy koniec fikcyjnych miejsc postojowych?

13 października 2023

Kiedy koniec fikcyjnych miejsc postojowych?
- Deweloperzy chcą wybudować jak najwięcej mieszkań, starają się więc przeznaczyć maksymalnie jak najmniejszą część nieruchomości pod infrastrukturę towarzyszącą, a miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych im w tym pomagają - tłumaczy Joanna Maj, radczyni prawna w Pracowni Prawa Gospodarczego - Drogoń, Sośniak-Jagielińska, Radcy Prawni. Efekt tego jest taki, że niektóre parkingi przed nowymi blokami wyglądają co najmniej dziwnie. Zwykłych miejsc postojowych jest jak na lekarstwo, a królują miejsca dla niepełnosprawnych. Miejsce miejscu nierówne. Klienci deweloperów chętnie kupują mieszkaniem z miejscem dla niepełnosprawnego, bo jest szersze i wygodniejsze. Potem montują blokady lub przemalowują. Zdaniem niektórych prawników łamią w ten sposób prawo - przywołuje portal Prawo pl [kliknij]. (fot. screen)

Obowiązujące prawo nie zabrania, więc deweloperzy korzystają i budując osiedla na dużą skalę urządzają miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wykorzystują niejasne i łagodniejsze niż dla „zwykłych” miejsc parkingowych przepisy, np. mogą byś sytuowane bliżej budynków. Co w tej sprawie resort rozwoju? A co najważniejsze co dalej z tzw. przepisami o patodeweloperce?

Wiosną br. informowaliśmy o interpelacji poselskiej w sprawie tworzenia przez deweloperów „fikcyjnych” miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych [kliknij]. Powszechnie komentowano, iż to „patent na większy parking” (art. 20 rozporządzenia [kliknij]). W imieniu resortu rozwoju i technologii odpowiedzi na interpelację udzielił Piotr Uściński, sekretarz stanu [kliknij] w brzmieniu: - Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych. Obecnie prowadzone są prace nad rozwiązaniami mającymi na celu przede wszystkim ukrócenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Dlatego też w ramach prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwanego dalej „projektem nowelizacji rozporządzenia Wt”, problematyka zawarta w interpelacji zostanie wzięta pod uwagę w zakresie zmiany przepisów w sposób umożliwiający właściwe jego stosowanie. Projekt nowelizacji rozporządzenia Wt zostanie poddany szerokim konsultacjom publicznym, opiniowaniu i uzgodnieniom międzyresortowym [kliknij]. Czyli resort dostrzegł problem.

1 czerwca br. projekt rządowy ustawy został skierowany do Sejmu RP [kliknij]. 5 lipca br. odbyło się pierwsze czytanie z wnioskiem o odrzucenie propozycji. Czy projekt przepadnie? Rozpoczęte są też prace nad projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 31 sierpnia br. ogłoszony został projekt [kliknij]. Tu odbyły się już konsultacje. Ma być wprowadzony limit miejsc postojowych (minimum jedno) dla niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2023 r. ma to być maksymalnie 6% ogólnej puli stanowisk postojowych. Oczywiście muszą być stosownie oznaczone.

Czy i kiedy zmiany tzw. przepisów o patodeweloperce zostaną uchwalone? Kiedy problem rozwiązany, a luka w przepisach zniknie? (jm)