Przegląd prasy

Konieczne jest szybkie wprowadzenie kompleksowego planu brd - ocenia poseł

14 lutego 2022

Konieczne jest szybkie wprowadzenie kompleksowego planu brd - ocenia poseł
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

Poseł Michał Jaros (poseł VI, VII, VIII i IX kadencji Sejmu RP) skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie planu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzasadniając potrzebę zmian w celu ograniczenia liczby wypadków i kolizji na polskich drogach m.inn. pyta o braki kadrowe Policji drogowej. Konkluduje: - Konieczne jest szybkie wprowadzenie kompleksowego planu zapewniającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Swoje wystąpienie uzasadnia następująco: - Polskie drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej. W 2020 roku doszło do około 23 tys. wypadków, w których zginęło prawie 2,5 tys. osób, a około 35 tys. zostało rannych. W przeliczeniu na 1 mln osób zginęło u nas 65 osób. Tymczasem średnia unijna wynosi 42 osoby na 1 mln osób. Kraje położone w naszej części Europy, takie jak Czechy, Słowacja, Węgry, notują poziom około 45-48 ofiar na 1 mln osób. Samo ministerstwo oszacowało koszty wypadków z 2018 r. na około 55 mld zł. W latach 2015-2019 niemalże nie zmieniła się liczba ofiar wypadków - oscylowała bowiem wokół 3 tys.

Stan BRD 2020 r. Obserwatorium ITS (grafika - ITS)

Przechodząc do meritum swojej interpelacji pisze i pyta: - Nie ulega wątpliwości, że potrzebne jest wprowadzenie zmian w celu ograniczenia liczby wypadków i kolizji. Biorąc pod uwagę fakt, że na skutek pandemii służba zdrowia jest przeciążona i boryka się z brakami kadrowymi, a także mając na względzie, że Policja drogowa również ma setki nieobsadzonych etatów, konieczne jest szybkie wprowadzenie kompleksowego planu zapewniającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tym miejscu należy przypomnieć, że rząd zobowiązał się w Krajowym Programie Odbudowy do przyjęcia programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 roku. Wobec powyższych informacji prosi o odpowiedzi na pytania: Czy przyjęty został plan bezpieczeństwa ruchu drogowego na okres po 2020 r.? Jeśli tak, proszę o wskazanie jego założeń; Jeśli nie, kiedy planuje się go przyjąć?; Jakie były założenia poprzedniego planu bezpieczeństwa ruchu drogowego?; Proszę o ich przedstawienie. Czy udało się je zrealizować? Czy z poprzedniego planu bezpieczeństwa ruchu drogowego wyciągnięto wnioski i dokonano analizy? W których kluczowych grupach nie osiągnięto założonych celów? Czy w planowanym nowym dokumencie zwiększono nacisk na te aspekty? Czy planuje się utworzyć agencję ds. bezpieczeństwa transportu drogowego? Raporty NIK z 2014 r. oraz 2021 r. wskazywały na konieczność utworzenia takiej niezależnej instytucji. Również doświadczenia liderów pod względem poziomu bezpieczeństwa w Unii wskazują, że bez takiego podmiotu trudno o wyraźne zmniejszenie liczby wypadków. Czy ministerstwo planuje przedstawić po 12 miesiącach obowiązywania nowych zaostrzonych przepisów, jak zmienił się poziom bezpieczeństwa (liczba wypadków, ofiar, rannych) w porównaniu z rokiem poprzednim?

Powtórzymy: - Czy planuje się utworzyć agencję ds. bezpieczeństwa transportu drogowego? - pyta ministra infrastruktury poseł Michał Jaros. (jm)