Przegląd prasy

KR BRD przypomina o odblaskach

27 września 2017

KR BRD przypomina o odblaskach
Karl Lagerfeld: - Jest żółta, jest brzydka, do niczego nie pasuje, ale może uratować życie. (fot. KR BRD)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypomina i apeluje: Pamiętajcie, że piesi poruszający się po drodze poza terenem zabudowanym po zmierzchu muszą używać elementów odblaskowych. Jak czytamy na plakacie z Karlem Lagerfeldem: "Jest żółta, jest brzydka, do niczego nie pasuje, ale może uratować ci życie”. Właśnie w ten sposób do francuskich kierowców przemówił Karl Lagerfeld, projektant mody, artysta, fotograf, dyrektor artystyczny Domu Mody CHANEL. Poświęcona bezpieczeństwu na drogach kampania społeczna z udziałem Lagerfelda rozpoczęła się z 1 lipca 2008 roku, kiedy do tamtejszego kodeksu drogowego wprowadzono obowiązek posiadania kamizelki. Ten, nazywany jednym z najbardziej ekscentrycznych projektantów mody, stanął na poboczu drogi, w żółtej odblaskowej kamizelce. Pod nią - jak przystało na mistrza - modny, elegancki garnitur, charakterystyczne rękawiczki i ciemne okulary. Plakat opatrzono napisem: „To jest żółte, to jest brzydkie, to nie pasuje do niczego, ale może uratować wam życie”. Tak Lagerfeld zachęcał kierowców, rowerzystów, aby w samochodzie mieli zawsze kamizelkę odblaskową i trójkąt ostrzegawczy, aby po zmroku z niej korzystali. To chyba jedna z niewielu kampanii powracająca wielokrotnie. Dzisiaj posiadanie kamizelki odblaskowej i używanie jej jest już obowiązkiem, ale czy tak się dzieje? I piesi poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym po zmierzchu - czy używacie elementów odblaskowych? (jm)

Ustawa z dnia 20 czerwca 2017 r. - Prawo o ruchu drogowym (1997.98.602 z późn. zm.):

" Art. 11. (…) 4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem."