Legislacja

Motocykle elektryczne w kodeksie drogowym? Minister Szmit odpowiada

27 września 2017

Motocykle elektryczne w kodeksie drogowym? Minister Szmit odpowiada
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (fot. J. Michasiewicz)

Propozycję uzupełnienia definicji motocykla z silnikiem elektrycznym podejmowaliśmy już na łamach naszego tygodnika. Pisaliśmy także o interpelacji grupy posłów w tej sprawie. W ustawie - Prawo o ruchu drogowym - motocykla z silnikiem elektrycznym nie ma - zwracali uwagę posłowie. Minister odpowiedział.

Pytania adresowane do resortu. Posłowie uzasadniali: - Zmiana zapisu w definicji motocykla pozwoli na rejestrację maszyn niegenerujących spalin, o zasięgu pozwalającym jeździć np. po Warszawie lub Szczecinie trzy dni do pracy, na jednym ładowaniu akumulatora (100?130 km). Motocykle elektryczne są akceptowalne w strefach „0% spalin” oraz strefach ciszy. Powyższe prawo nie zostało dostosowane do zmieniających się warunków technologicznych, zaś jego pierwotne brzemiennie bazowało na ówcześnie dostępnych modelach. Rozsądnym byłoby zmienienie zapisów pozwalających na eksploatację pojazdów dostępnych w dzisiejszych czasach, jak również w przyszłości. Zmiana zapisu na „(…) silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 lub alternatywnie, technologicznie odpowiadający elektrycznemu o mocy powyżej 4kW, (…)”, pozwoli na wprowadzenie w dniu dzisiejszym na rynek pojazdów elektrycznych, zaś w przyszłości innych wówczas pojawiających się nowoczesnych technologicznie motocykli. Czemu ograniczać się do silników spalinowych i elektrycznych oraz zablokować rozwijanie się innych technologii? I podsumowali zadając pytania: - W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy ministerstwo zauważa konieczność rozszerzenia w ustawie Prawo o ruchu drogowym określenia „motocyklu” jako pojazdu zaopatrzonego również w silnik elektryczny?

I ministerstwo odpowiedziało. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit przypomniał po pierwsze: - z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 168/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców, które jest stosowane bezpośrednio. Rozporządzenie uwzględnia wszystkie pojazdy kategorii L, w tym z elektrycznym układem napędowym. Tekst rozporządzenia w pełnym brzmieniu publikujemy poniżej. I oczekiwana odpowiedź: - Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwestia dostosowania ustawy - Prawo o ruchu drogowym do powyższych regulacji jest przedmiotem analiz w konsekwencji których zostanie podjęta decyzja co do ewentualnych zmian w tym zakresie. (jm)