Przegląd prasy

Bożenna Chlabicz. Brukowanie, czyli o szkoleniu i egzaminowaniu

3 października 2017

Bożenna Chlabicz. Brukowanie, czyli o szkoleniu i egzaminowaniu
Bożenna Chlabicz, prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, redaktor naczelna Portalu Edukacyjnego Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”, organizator i uczestnik licznych przedsięwzięć z zakresu brd o zasięgu lokalnym i krajowym. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Na drogach rewolucja. Nowoczesne samochody, coraz szybsze, skomputeryzowane, hybrydowe, ładne. I wojna z nimi. Zatłoczone centra miast, nowe regulacje prewencyjne i karne, ruchy społeczne eko. Między nimi lobbyści różnych grup interesów moto-road-drive, często pod płaszczykiem „bezpieczeństwa ruchu drogowego”. A ludzie? Jedni muszą, inni lubią, prawie wszyscy nie mają innego wyjścia - jeżdżą. Lepiej, gorzej, różnie, uczą się przez całe życie.

Dyskusja na temat jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców trwa od lat. Na naszych łamach publikujemy eksperckie opinie i publiczne postulaty. Wiele z nich jest wciąż aktualnych. Jak chociażby artykuł Krzysztofa Bandosa, prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Biuletyn Prawo Jazdy nr 1/2017) zawierający najważniejsze problemy branży. Jedne mają wagę systemową, inne wynikają z troski o stabilność i bezpieczeństwo biznesu OSK.

Czy wraz z dynamicznym postępem motoryzacji i transportu drogowego mamy adekwatny postęp szkolenia? Czy zakres szkolenia, metodyka i kompetencje instruktorów nadążają? Formalnie rzecz biorąc - tak. W praktycznej relacji mistrz-uczeń odnosi się wrażenie, że zmiany są nieznaczne, nowoczesność raczej wymuszona i często pozorna. A egzamin?

Egzaminator jest „notariuszem” - na egzaminie teoretycznym nadzoruje działanie systemu informatycznego, a podczas praktyki wypełnia kolejne tabelki. Procedura zdobycia prawa jazdy, od wniosku PKK do produkcji blankietu PWPW - to jedno. A cele i programy szkolenia na poszczególne kategorie - to drugie. Teraz mamy tylko zarys programu, schemat odbiegający od indywidualnych

profili kursantów. A przecież dziś celem nie jest znajomość prawa drogowego, a bardziej zrozumienie relacji między uczestnikami oraz antycypacja zdarzeń. Instruktor musi mieć zdecydowanie wyższe kompetencje pedagogiczne w zakresie szkolenia kursowego dorosłych, a egzaminator - wyższe kompetencje psychologiczne.

Nasza Fundacja gotowa jest powołać społeczny zespół ekspertów, który opracuje podstawy programowe - od edukacji szkolnej, przez kursy prawa jazdy, kształcenie zawodowe, do szkolenia kierowców zaawansowanych. Więcej na stronie www.mniejofiar.org.pl

W mediach i na różnych spotkaniach znajdzie się bez liku dobrych rad. My nie chcemy nimi brukować.

Bożenna Chlabicz