Przegląd prasy

PORD w Gdańsku pod nowym kierownictwem

2 października 2017

PORD w Gdańsku pod nowym kierownictwem
Roman Nowak, po. dyrektora PORD w Gdańsku

W Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku pełnienie obowiązków dyrektora powierzono, dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. szkoleń, marketingu i BRD Romanowi Nowakowi. Przypomnijmy rok wcześniej wicedyrektor placówki Andrzej P. został skreślony z ewidencji egzaminatorów wobec wyrou skazującego za korupcję. Aktualna zmiana odnotowana została w Biuletynie Informacji Publicznej, który przypomina, iż PORD w Gdańsku kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd województwa pomorskiego. Dyrektor samodzielnie kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka. Dotychczasowa dyrektor Wiesława Kasprzewska-Charkin - po wieloletniej pracy - przeszła na emeryturę. (jm)

Słowa kluczowe WORD