Przegląd prasy

Narada Grupy Inicjatywnej Społecznej Inicjatywy Nieobojętnych

13 grudnia 2018

Narada Grupy Inicjatywnej Społecznej Inicjatywy Nieobojętnych

12 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące pracy Grupy Inicjatywnej Społecznej Inicjatywy Nieobojętnych na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

Postanowieniem Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego, utworzono Grupę Inicjatywną oraz przyjęto jej strukturę. W skład Grupy wchodzi:

Komitet Koordynujący

- prowadzi działalność promocyjną i informacyjną,

- organizuje spotkania w środowisku,

- współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami,

- koordynuje współpracę Zespołów,

- przygotowuje projekty dokumentów i wniosków,

- prowadzi dokumentację Inicjatywy.

Skład sekretariatu Komitetu: Tomasz Matuszewski - przewodniczący, Wacław Ochota, Stanisław Paterek, Adam Próchnicki, Dagmara Romanowicz – sekretarz.

Zespół ds. przeglądu kwalifikacji

- dokonuje przeglądu opisów kwalifikacji regulowanych w branży,

- określa wymogi kwalifikacyjne kadry,

- przygotowuje wniosek o opracowanie podsektorowej ramy kwalifikacji’

- przygotowuje wniosek do ministra właściwego ds. transportu o przegląd kwalifikacji w transporcie drogowym.

Skład sekretariatu Zespołu: Filip Grega, Marek Górny, Andrzej Markowski.

Zespół ds. przeglądu prawa

- dokonuje przeglądu spójności przepisów prawa w zakresie ruchu drogowego, wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora oraz szkolenia i egzaminowania,

- dokonuje przeglądu spójności innych ustaw, które są powiązane ze szkoleniem i egzaminowaniem.

Skład sekretariatu Zespołu: Krzysztof Kołodziejczak, Andrzej Pasek, mec. Przemysław Stopczyk.

Zespół ds. innowacji i rozwoju

- przygotowuje koncepcję organizacji samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów,

- proponuje sposób wykorzystania nowoczesnych technologii w szkoleniu i egzaminowaniu,

- opracowuje koncepcję dostosowanych do współczesnych realiów zmian w szkoleniu i egzaminowaniu.

Skład sekretariatu Zespołu: Karol Kreft, Sławomir Moszczyński, Mariusz Sztal.

Ponadto do poszczególnych zespołów będą nominowane osoby, które zadeklarują chęć aktywnego udziału w pracach. W dniu posiedzenia wręczono pierwsze nominacje, na mocy których w działaniach Zespołu ds. przeglądu kwalifikacji wezmą udział: Tomasz Barnaś, Wiesław Heba, Artur Olszewski, Grzegorz Paulewicz oraz Arkadiusz Żukowski. Akces do Zespołu ds. przeglądu prawa zgłosili: Włodzimierz Falencikowski, Piotr Kiedrowski, Mariusz Markowski i Piotr Wojciechowski. Natomiast do Zespołu ds. innowacji i rozwoju: Krzysztof Cuprjak, Patryk Domalewski, Mariusz Jodko, Rafał Michalczak, Marcin Płaszewski i Marek Romanowicz. Harmonogram prac poszczególnych Zespołów opracują ich sekretariaty.

W pierwszym kwartale 2019 roku ma się ukonstytuować Rada Konsultacyjna, do której zostaną zaproszeni przedstawiciele kadry naukowej, organizacji i instytucji wspierających oraz eksperci. W planach jest organizacja spotkań regionalnych, a także utworzenie w regionach punktów konsultacyjnych. Wszystko po to, by wspólnie przygotować treść ustawy, na mocy której zostanie powołany Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów.