Legislacja

Bogdan Rzońca. Strona społeczna była bardzo aktywna

13 grudnia 2018

Bogdan Rzońca. Strona społeczna była bardzo aktywna
Bogdan Rzońca, poseł, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Warszawa, 12 grudnia 2018 r. – godz. 21.12 [kliknij] (Kancelaria Sejmu RP / fot. Łukasz Błasikiewicz)

Za nami pierwszy dzień 74. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad umieszczono Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdawcą był poseł Bogdan Rzońca. W imieniu klubów i kół posłowie wygłosili 5-minutowe oświadczenia. Posiedzenie zaplanowane na 12-14 grudnia 2018 r.

Porządek obrad pierwszego dnia 74. posiedzenia Sejmu RP został uzupełniony o Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (posiedzenia 23 listopada oraz 5 grudnia br.) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2985 i 3066). Projekt dotyczy nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów. Komisja Infrastruktury rekomenduje projekt rządowy. Sprawozdawca uzasadniał wniosek wynikający ze sprawozdania: - Podczas debaty w Komisji Infrastruktury obecna była strona społeczna, posłowie, rząd. Debata – na dwóch posiedzeniach – toczyła się wokół pewnego podziału. Z jednej strony występowali rzecznicy, przedstawiciele stacji kontroli pojazdów, szefowie zrzeszeń stacji kontroli pojazdów, nawet sami diagności, którzy prezentowali stanowisko, że należy poprawiać prawo w zakresie podstawowym, a nie dokonywać większych zmian. Z drugiej strony – strona rządowa - przedstawiała swoje stanowisko uznając, iż należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom dyrektywy europejskiej, które należy implementować i nieco rozszerzyć zakres tej dyrektywy, co oczywiście nie stoi w żadnej sprzeczności z prawem. Można takie działania podejmować. Doskonale rozumiemy taki podział, że część z parlamentarzystów prezentowała właśnie taki pogląd jak właściciele stacji kontroli pojazdów, część opowiadała się za potrzebą poprawy funkcjonowania stacji kontroli pojazdów – ten głos był bardzo widoczny. Chcę powiedzieć, że każdy z zaproszonych na posiedzenie przedstawicieli, na tych dwóch posiedzeniach reprezentujący stronę społeczną miał możliwość wypowiadania się. Reprezentujący stacje kontroli pojazdów mieli taką możliwość, wypowiadali się, każdy po wielokroć mógł zaprezentować swoje stanowisko. Z tego bardzo się cieszę, że strona społeczna była bardzo aktywna. Również strona rządowa i eksperci mieli możliwość formułowania wypowiedzi odnośnie matki projektu, czyli z druku nr 2985. Ta dyskusja była bardzo ciekawa, wielogodzinna, wielogodzinna, zaowocowała, że podczas tego czytania będą wniesione poprawki, niemniej jednak bardzo dziękuję wszystkim, którzy podczas tych posiedzeń Komisji Infrastruktury zabierali głos, aktywnie uczestniczyli i otwarcie prezentowali swoje stanowisko.

W imieniu Komisji Infrastruktury – poseł Bogdan Rzońca – rekomendował projekt do przyjęcia z poprawkami redakcyjno-legislacyjnymi. Poprawek było dużo, ale znalazły one uznanie Komisji.

Stanowiska klubów i kół poselskich były różne, podobnie jak różne ich poparcie dla projektu. Poseł Stanisław Żmijan, wyraził stanowisko negatywne do Sprawozdania Komisji, ustawę nazwał „bardzo szkodliwą”. Poseł Paweł Szramka oceniał, iż „cały szereg niezrozumiałych zapisów doprowadzi do tego, że branża upadnie”. Mirosław Suchoń: - Ten projekt zawiera nie tylko implementację prawa europejskiego, ale bardzo szeroko wpływa na organizację, na funkcjonowanie polskich firm, które działają na rynku badań technicznych i wokół tego rynku. W tym projekcie znajdujemy także absurdy. Tego projektu nie da się poprawić, w całości trzeba napisać nowy – oceniał poseł. Marek Chodkiewicz w imieniu Ministerstwa Infrastruktury odpowiadał na zadane pytania. Mówił m.inn.: - W Polsce odsetek negatywnie badanych samochodów wynosi 1,38, w Niemczech jest to 16,4, w Irlandii – 32. Jeżeli chodzi o wypadki, których przyczyną jest zły stan techniczny to w Polsce mamy zarejestrowanych 1,12 a w Niemczech jest to 7%.

Przed nami głosowania. (jm)