Przegląd prasy

Niepotrzebne zawirowania

6 czerwca 2024

Niepotrzebne zawirowania
Podpis pod foto brzmi: „Czy egzaminator powinien móc doszkalać kandydatów na kierowców?”. Źródło: INTERIA pl - 05.06.2024. Michał Domański. „Egzaminatorzy na prawo jazdy chcą zmian w ograniczających ich przepisach” [kliknij] (fot. screen)

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło Petycję z 23 maja br. Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ "Solidarność"- 80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego - jak zatytułowano: - Petycja w sprawie zmniejszenia ograniczeń stawianych egzaminatorom kandydatów na kierowców pracujących w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego i umożliwienie im prowadzenia działalności gospodarczej [kliknij].

Autorzy wystąpienia zwracają się do ministra wskazując: „Art. 63 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadził zapis: „do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego stosuje się przepisy art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne”. Panie Ministrze, od wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej minęło 13 lat, a wprowadzenie tych ograniczeń było nieuzasadnione i dyskryminujące. (…), a w konkluzji Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność-80 w WORD pisze: „składam wniosek o zmniejszenie ograniczeń stawianych egzaminatorom kandydatów na kierowców pracujących Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego i umożliwienie im prowadzenia działalności gospodarczej.”. Tekst wydaje się czytelny, tymczasem wokół podniesionej kwestii powstało zawirowanie - na łamach portalu INTERIA pl [kliknij] postawiono pytanie: „Czy egzaminator powinien móc doszkalać kandydatów na kierowców?”. Jednocześnie w tym samym tekście czytamy – cytujemy: „Egzaminatorzy sami zresztą podkreślają, że chodzi im o umożliwienie prowadzenia działalności niezwiązanej z nauką jazdy.”. Powstało zdecydowanie niepotrzebne zawirowanie. W mediach społecznościowych (facebook) pojawiło się dementi w brzmieniu [kliknij]: „Nikt nie zrobił wysiłku żeby przeczytać tekst źródłowy czyli naszą petycją do Ministra. A przecież w petycji chodzi o prowadzenie działalności a nie o szkolenie kandydatów na kierowców. Egzaminatorzy nie chcą pracować jako instruktorzy. Nie chcą i nie mogę. Nikt tego nie chce zmieniać.”.

Jakże łatwo wywołać niepotrzebne i niczemu dobremu nie służące zawirowania. Zdecydowanie zachęcamy do formułowania opinii w oparciu o teksty źródłowe. (jm)