Legislacja

Zatrzymanie prawa jazdy też za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym

6 czerwca 2024

Zatrzymanie prawa jazdy też za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym
Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, 5 czerwca 2024 r. II posiedzenie plenarne KRBRD (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

KRBRD na swoim II posiedzeniu plenarnym zarekomendowała rozszerzenie obowiązku zatrzymywania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną na danym obszarze o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury - 5 czerwca 2024 r. w siedzibie resortu odbyło się II posiedzenie plenarne KRBRD zwołane pod przewodnictwem ministra infrastruktury, przewodniczącego KRBRD Dariusza Klimczaka. Głównym tematem obrad były propozycje zmian dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najważniejszym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących zmiany przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymywania prawa jazdy. Rada zarekomendowała rozszerzenie obowiązku zatrzymywania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną na danym obszarze o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Na takich trasach dochodzi w Polsce do ponad 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prace KRBRD skupiają się na poprawie zarządzania prędkością na tego typu drogach i wyeliminowaniu z ruchu drogowego kierowców, którzy dokonują najcięższych wykroczeń, w tym m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.