Przegląd prasy

NIK - po raz kolejny - krytycznie o opóźnieniach budowy CEPiK

28 lipca 2022

NIK - po raz kolejny - krytycznie o opóźnieniach budowy CEPiK
(fot. NIK)

Do istotnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli planowania i wykonania budżetu państwa w 2021 r. zaliczyć należy: (…) - brak skutecznych działań w zakresie zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0,” - zapisała NIK w „Analizie budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku” [kliknij]. I dalej czytamy: „Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości przy wykonaniu planu Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację w 2021 r. planu finansowego tego Funduszu. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 2021 r. dysponent Funduszu kolejny rok z rzędu nie podejmował skutecznych działań zmierzających do zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0, co należy do podstawowych celów Funduszu. Jako działanie nierzetelne Izba oceniła również fakt, że dysponent Funduszu nie posiadał informacji na temat wielkości należności wymagalnych. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Fundusz poniósł koszty na zakupy i usługi służące realizacji celów działania, niemniej dokonał niezgodnie z przepisami zaniżenia kosztów Funduszu o 15,9 mln zł i zawyżenia o tę samą kwotę należności w związku z błędnym zaksięgowaniem kosztu związanego z dotacjami jako należności oraz zaniżenia kosztów bieżących o 0,4 mln zł wynikającego z zaksięgowania kosztu usługi dodatkowej jako wydatku inwestycyjnego”.

Dziennik „Rzeczpospolita” komentuje: „Budowa systemu ruszyła jeszcze za SLD, mimo to wciąż nie jest on gotowy, szczególnie w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli winę za to ponosi m.in. Mateusz Morawiecki.” [kliknij] Przypomnijmy - od października 2020 roku Premier RP pełni też funkcję właśnie ministra cyfryzacji [kliknij]. Wówczas też pytaliśmy - A co z CEPiK? „Brak skutecznych działań w zakresie zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0 - podkreśla NIK. „Rzeczpospolita” przywołuje wskazania z raportów, iż nadal brak umów np. z PWPW, brak środków na zakup infrastruktury baz, częste zmiany koncepcji budowy systemu, duża rotacja kadr, niewielkie doświadczenie i staż pracy osób, którym zlecane są prace itd. Ostatecznie - jak podnoszą media - opóźnienia powodujące np., że nie może ruszyć nowocześniejszy system szkolenia kierowców. (jm)