Przegląd prasy

Nowy odcinek drogi ekspresowej

24 września 2008

Oddano do ruchu ponad 50-kilometrowy odcinek drogi S-22 Elbląg-Grzechotki. Budowa trwała blisko 2 lata i kosztowała 482 mln zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 35,66%. Realizowany na 3 odcinkach kontrakt obejmował wykonanie 50 km jednojezdniowej drogi ekspresowej, budowę i przebudowę 49 obiektów mostowych oraz budowę sieci dróg dojazdowych wraz z remontem odcinków dróg lokalnych. W związku z przebiegiem drogi S-22 przez cenne przyrodniczo tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, wraz z budową drogi prowadzono zakrojone na szeroką skalę kompensacje przyrodnicze. Ich zakres objął ponad 600 hektarów terenu przyległego do drogi, na których zadbano o zachowanie odpowiednich warunków życia dla gatunków chronionych.