Przegląd prasy

To ile mają tych terminali?

19 czerwca 2018

To ile mają tych terminali?
„Puls Biznesu” - Eugeniusz Twaróg. „72 tys. mandatów kartą”

Tytułowe pytanie dotyczy terminali, w które jest wyposażona nasza drogówka. Jak się dowiadujemy z publikacji „Pulsu Biznesu” wszystkie patrole są wyposażone w terminale płatnicze. Jest to ilość ok. 2 tys. urządzeń. Dalej redakcja podsumowuje, iż (cyt.) - Urobek po roku działalności - 9,3 mln zł z mandatów. Wylicza: - Przed rokiem za mandat nie można było zapłacić drogówce kartą, obecnie każdy patrol ma terminal. W ciągu roku policja 72,2 tys. razy wyciągała mogilny POS, żeby przyjąć płatność za mandat. O porównuje: - Łącznie piraci drogowi zapłacili kartami 9,3 mln zł z tytułu wykroczeń. I podsumowuje: - Wobec 3,5 mln mandatów wystawionych w 2017 r. - to niewiele, ale patrząc na średnią wartość płaconego bezgotówkowego mandatu (128 zł), wydaje się, że kierowcy sięgają po kartę wtedy, gdy kara jest niska.

Przypomnijmy - nowela ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2017.1477)) weszła w życie 2 września 2017 r. I tak - według obecnie obowiązujących przepisów - mamy trzy rodzaje mandatów: gotówkowy, kredytowi i zaoczny. Zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy mogą uiścić swoje należności za pomocą karty płatniczej. Pamiętajmy, iż także w takiej sytuacji kierowca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Może to uczynić w sytuacji, gdy uważa, mandat za niezasadny lub nie zgadza się z jego wysokością. W takiej sytuacji zostanie sporządzony wniosek o ukaranie, a sprawę rozpatrzy sąd grodzki. (jm)

Słowa kluczowe kontrole drogowe mandaty