Przegląd prasy

Piszemy nowy rozdział w budownictwie infrastrukturalnym

19 czerwca 2017

Piszemy nowy rozdział w budownictwie infrastrukturalnym
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (fot. MIB)

- Ważnym słowem ostatniego roku była optymalizacja. Dokonaliśmy analizy zastanej sytuacji w sektorze drogowym i postanowiliśmy dokładnie przeanalizować obszary konieczne do zmiany oraz poprawy sytuacji - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit otwierając tegoroczny Kongres Infrastruktury Polskiej.

19 czerwca 2017 r. wiceminister Jerzy Szmit wziął udział w V Kongresie Infrastruktury Polskiej, organizowany przez zespół doradców gospodarczych TOR. Wiceminister podkreślił w wystąpieniu, że resort infrastruktury i budownictwa pracuje nad aktualizacją Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. - Obowiązujący Program, przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2015 r., nie pokrywa niestety kosztów realizacji wszystkich zadań drogowych, jakie zostały w nim zapisane. Ich koszt, jak wielokrotnie wskazywałem, faktycznie jest bliski 200 mld zł. Dlatego pracujemy nad jego aktualizacją. Naszym najważniejszym celem jest racjonalne wydatkowanie środków na budowę dróg w Polsce - powiedział J. Szmit.

J. Szmit odniósł się również do działań MIB na rzecz intensyfikacji dialogu z branżą budownictwa drogowego. Wspomniał, że wraz z powołaną przez ministra Andrzeja Adamczyka Radą Ekspertów ministerstwo opracowało nowe standardy, dzięki którym poziom bezpieczeństwa podwykonawców w procesie inwestycyjnym wzrośnie. Rozwiązania te przewidują jednocześnie zwiększenie odpowiedzialności generalnego wykonawcy. Dodał, że obecnie przedsiębiorstwa zgłaszają dużo mniej roszczeń niż w latach poprzednich i doceniają wysiłki MIB. - Rada Ekspertów jest platformą wymiany opinii z branżą drogową. Wypracowała wiele rozwiązań optymalizacyjnych i pracuje nad kolejnymi - takimi jak choćby wzorcowe dokumenty przetargowe dla kontraktów. Wykonawcy rozumieją, że porządkując rynek działamy także na ich rzecz - powiedział wiceminister.

J. Szmit dużo uwagi poświęcił także współpracy rządu z władzami lokalnymi przy budowie dróg samorządowych, m.in. poprzez dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej oraz w ramach programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019. Zaznaczył, że „państwo nie może nie brać odpowiedzialności za stan dróg samorządowych”. (MIB)