Przegląd prasy

Po pierwsze edukacja kierowców - zapowiedział minister Adamczyk

16 kwietnia 2018

Po pierwsze edukacja kierowców - zapowiedział minister Adamczyk
Ministerstwo Infrastruktury rozpocznie działania na rzecz usankcjonowania w prawie oraz popularyzacji wśród polskich kierowców zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych na miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu. O podjęciu tej inicjatywy podczas konferencji prasowej 13 kwietnia 2018 r. poinformowali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Ministerstwie Infrastruktury 13 kwietnia (piątek) odbyła się konferencja prasowa poświęcona tzw. korytarzom życia. Z dziennikarzami spotkał się Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu oraz Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prowadzący spotkanie - Szymon Huptyś, rzecznik resortu. Poinformowano, iż resort planuje działania na rzecz usankcjonowania w prawie oraz popularyzacji wśród polskich kierowców zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych do miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu. - Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego chcemy pomóc polskim kierowcom w wykształceniu nawyków poprawiających bezpieczeństwo na drogach szybkiego ruchu - podkreślał minister A. Adamczyk.

Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury. Inicjatywa niezwykle ważna dla poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach szybkiego ruchu, szczególnie wobec faktu, iż pomimo poprawy bezpieczeństwa na drogach - co pokazują statystyki 2017 r. - jednak statystyki wypadków śmiertelnych na autostradach okazują się tragiczne. Przypomnijmy, we właśnie opublikowanych przez Policję statystykach za rok 2017, znajdujemy zaskakującą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym - 69. Dla porównania rok wcześniej odnotowano ich 49. Mówimy tu o przyroście samej liczby wypadków drogowych rzędu 15 proc. na drogach ekspresowych - ja wskazywał minister - i rzędu 34 proc. na autostradach. - Te zjawiska, ten trend zwyżkowy i słupki tych zdarzeń każą nam podjąć bardzo intensywne działania, które będą w stanie zabezpieczyć szybką pomoc ofiarom tych wypadków - analizował minister. - Zidentyfikowaliśmy jeden z bardzo ważnych problemów - brak możliwości dotarcia, na drodze ekspresowej czy autostradowej, do miejsca wypadku. Służby ratujące życie, często są blokowane przez samochody, które blokują dojazd do ofiar zdarzenia - kontynuował. Równolegle - w ekspresowym tempie - przybywa nowych inwestycji - podkreślano. - Inicjatywa resortu powstała ze względu na obserwowane ostatnio niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Jest też odpowiedzią na postulaty mediów i społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia - informuje komunikat podsumowujący konferencję.

Po pierwsze edukacja. - Postanowiliśmy zintensyfikować działania mające na celu sformalizowanie, opisanie tzw. korytarzy życia. (…) Korytarze życia to potrzeba, to sposób na to, aby zmniejszyć skutki tych wypadków poprzez dostęp szybkiej pomocy medycznej, szybkiej pomocy technicznej ofiarom wypadków. Chcemy, aby temat korytarzy życia, był przedmiotem szkoleń, dla wszystkich tych, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy. Spowodujemy, że temat korytarzy życia i te zagadnienia związane z formowaniem korytarzy życia będą częścią egzaminu na prawo jazdy. Pojawią się pytania z tym związane, używane w czasie egzaminu na prawo jazdy – informował Andrzej Adamczyk. Cieszy fakt, iż resort postawił przede wszystkim i po pierwsze na edukację uczestników ruchu drogowego. Akcja edukacyjna na temat zachowań na autostradzie i drogach ekspresowych ma rozpocząć się już na etapie szkolenia kandydatów na kierowców. - Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy - powiedział minister A. Adamczyk.

Zmiana przepisów i kary. Cieszy, iż przewidziano także opracowanie - w porozumieniu z właściwymi służbami - koncepcji wdrożenia pojęcia korytarzy życia do polskich przepisów, a następnie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych precyzujących zasady ich tworzenia. Jednak po pierwsze edukacja - podkreślał minister.

Dynamika inwestycji drogowych. Marek Chodkiewicz - w ramach swojego wystąpienia podczas konferencji - zwracał uwagę na tempo inwestycji drogowych. - Od listopada 2015 roku minister infrastruktury zatwierdził 700 programów inwestycji dotyczących nowych zadań na istniejącej sieci związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Te zadania mają wartość 8 mld złotych. Dotyczą głównie: modernizacji dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, rond, pasów do skrętu w lewo, przejść dla pieszych, nowoczesnej sygnalizacji, oznakowania, budowy zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Dodatkowo minister skorygował zakres kolejnych 100 zadań, dotyczących przebudowy dróg w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, o wartości 3 miliardów złotych. Tak więc na dzisiaj mamy 800 zadań o wartości 11 mld złotych - podkreślał wiceminister Chodkiewicz.

Formuła tzw. korytarzy życia. Sekretarz Krajowej Rady BRD, Konrad Romik mówił o formule tzw. korytarzy życia. Także to zadanie zostało wpisane do programu realizacyjnego KR BRD Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego na lata 2018-2019 w obszarze ratownictwa i opieki powypadkowej. Inicjatywa powstała wobec zaobserwowanych, niepokojących zjawisk niewłaściwego zachowania uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Sekretarz K. Romik w swojej prezentacji wskazał na konieczność opracowania stosownych zmian legislacyjnych zmierzających do podniesienia efektywności ratownictwa drogowego i dzięki temu również świadomości użytkowników dróg.

I zapowiedź dalszych działań. Niezwykle ważną jest także zapowiedź - którą usłyszeliśmy podczas konferencji prasowej - dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Działania Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa są bardzo szerokie. Będziemy komunikowali o nowych przedsięwzięciach, które podejmujemy - deklarował minister Andrzej Adamczyk. Nasza redakcja już ma propozycje zagadnień: Może do zagadnień korytarzy życia włączyć także zachowania jazdy „pod prąd”? Generalnie jazdy pojazdów prywatnych utworzonym właśnie korytarzem ratunkowym? Może zagadnienie niebezpiecznego wychodzenia z pojazdów – dotyczy to kierowców i pasażerów - oczekujących w korytarzach życia? Itd. itp. (jm)