Ekspert wyjaśnia

Konrad Romik o formule tzw. korytarzy życia

16 kwietnia 2018

Konrad Romik o formule tzw. korytarzy życia
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Kwestie tworzenia tzw. korytarzy życia - w aktualnym stanie prawnym - regulują przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie - podkreślał Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas konferencji prasowej poświęconej zagadnieniom tzw. korytarzy życia.

Korytarz życia w prawodawstwie krajowym. W art. 9 przywołanej ustawy jest zawarta zasada poruszania się po drogach pojazdów uprzywilejowanych, a także określony sposób zachowania pozostałych uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Zgodnie pomieszczonym tam zapisem, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się – precyzował Konrad Romik w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez resort infrastruktury. I zagadnienie podstawowe - sposób zachowania uczestnika ruchu drogowego w sytuacji konieczności umożliwienia przejazdu służbom ratunkowym. Będzie różnorodny i będzie zależał od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości, ale też - jeżeli to konieczne - chwilowe jej zwiększenie i zjechanie do krawędzi jezdni - prawej albo lewej, lub na pobocze.

Korytarze życia w innych krajach. W Niemczech, Austrii, Czechach, Szwajcarii, Węgrzech i Słowenii korytarze życia mają formę prawną. Przykładowo w Niemczech, zasady postępowania określone są w przepisach ruchu drogowego: gdy pojazdy na autostradach i drogach poza obszarem zabudowanym - z co najmniej dwoma pasami ruchu dla jednego kierunku - zaczynają poruszać się w tempie marszu lub zatrzymują się, pojazdy te muszą pozostawić przerwę w jednym kierunku pomiędzy pasem po lewej i pas ruchu odpowiednio przylegający do niego po prawej stronie, umożliwiający przejazd policji i pojazdom uprzywilejowanym. Dążymy, aby była opracowywane koncepcja wdrażania zmian legislacyjnych również w naszym kraju, aby to umiejscowiło Polskę w tej formie prawnej – informował K. Romik.

Na przykładzie Niemiec, widać, iż zasady tworzenia korytarzy życia są bardzo precyzyjnie uregulowane, wskazujące na konkretną potrzebę zachowania. Formułowane są te konkretne zachowania kierowców umożliwiające przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Czyli mowa jest przesuwania pojazdów do pasa lewego czy do pasa bezpośrednio przylegającego po prawej stronie. Podobne zasady obowiązują w Austrii. Tu zostały przeprowadzone skuteczne działania jeżeli chodzi o edukację uczestników ruchu drogowego na drogach szybkiego ruchu, jednocześnie z pokazaniem konkretnych zachowań podczas zatorów i innych zdarzeń drogowych. Przeprowadzono tam szeroką kampanię informacyjną np. radiową, uzupełniono szkolenia.

Doświadczenia krajowe. W swojej prezentacji K. Romik wskazał na bardzo pozytywne społeczne akcje informacyjne prowadzone w Polsce przez jednostki straży pożarnej i partnerów. Kampanie pokazują także w jaki sposób te pozytywne zachowania na drogach mogą być realizowane - oceniał sekretarz KR BRD.

Na pytanie dziennikarza o kary dla kierowców A. Adamczyk odpowiedział: - Dzisiaj mówimy o pozytywnych efektach rozwiązań, które pragniemy wprowadzić w życie. Dzisiaj nie mówimy o karach. Stawiamy przede wszystkim nacisk i generalną uwagę na informację, na edukację w tym zakresie, na zwiększenie świadomości kierowców, że każdy z nich poruszając się drogą ekspresową czy autostradą, może stać się ofiarą wypadku drogowego i może oczekiwać pomocy. Nie mówimy dzisiaj o karach, mówimy o edukacji, mówimy o powszechnej świadomości. Mamy nadzieję, że wytworzymy mechaniczne wręcz zachowania kierowcy – podkreślał minister. (jm)